Закриват детска ясла във Враца

Закриват детска ясла във Враца Детска ясла № 7 във Враца да бъде закрита, а в сградата й да се направи Център за социални и проектни дейности. Това предлага за разглеждане на предстоящото заседание на общинския съвет зам.-кметът Петя Долапчиева.
В защита на предложението си Долапчиева е посочила, че от 2007 година, вследствие на демографските характеристики на района, започва драстично намаляване на броя на децата в яслата, както и абонатите на детската кухня. През януари 2011 г. в забавачката били записани 19 деца, а средната посещаемост за ден била 14. През месеците септември и октомври 2011 година от яслата са изписани 11 деца, за да постъпят в детска градина, след което в групата са останали едва 5 хлапета. Поради малкия брой на записаните малчугани и с цел оптимизиране разходите за издръжка, дейността на яслата е временно е преустановена. От тази дата реално детското заведение не функционира. Персоналът е преназначен на работа в другите детски заведения, като след пенсионирането на директора, функциите са изпълнявани чрез съвместяване от другите директори. Намиращото се в съседство ОДЗ „Детска вселена“, в което е разкрита една яслена група, осигурява възможност за прием на децата до 3 години, живеещи в района.
Поради доказаната липса на интерес към детското заведение и невъзможността да се възстанови функционирането му, в общинския съвет във Враца за периода 2011 – 2014 г. са внасяни четири докладни записки за закриване на яслата, но до решение не се е стигнало с мотивите, че не е ясно какво ще бъде предназначението на сградния фонд за в бъдеще.
„До този момент сградният фонд на яслата е неизползваем, основното обзавеждане и оборудване е предоставено за ползване от другите детски ясли и обединени детски заведения на община Враца. Въпреки това сградата се стопанисва за сметка на бюджета на детски ясли, охранява се със СОТ, поради чести вандалски прояви. Общината осигурява дейности за поддържане на дворното пространство, а длъжностно лице от персонала се грижи за хигиенното състояние и опазване на сградата и останалото имущество в нея.
Предвид изпълнението на проекти в социалната сфера в община Враца, през 2016 г. се явява необходимост от предоставяне на сграден фонд за тяхното реализиране.
Първият проект, за който община Враца вече спечели финансиране от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се подписа споразумение за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца. В рамките на проекта, освен услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ ще се предоставят и съпътстващи медицински, рехабилитационни, психологически и социални подкрепящи дейности и услуги. В тази връзка е необходимо да бъде създаден Рехабилитационен център за лица с увреждания и здравословни проблеми. За оборудването му община Враца кандидатства с Проектно предложение към Фонд „Социална закрила“, обяснява Долапчиева.
На предстоящата сесия на местния парламент на 26 април сенаторите ще трябва да вземат решение по въпроса. 
21.04.2016, 08:10 часа
4349 2
Коментари

Я

28.05.2017, 18:30 часа
Пак ли за отровната Гъбка?

Пенко

28.05.2017, 18:30 часа
Скоро ще закрият и града "по проект", некадърниците които ламтят за пари!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha