Нови правила по ДДС за съдружници

Нови правила по ДДС за съдружници Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за ДДС, които влязоха в сила от началото на годината, припомниха от НАП. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по интернет с електронен подпис.
Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г., като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация. По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.
Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества, създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.
11.01.2017, 14:13 часа
411 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha