Дневен хороскоп за 13 март

Дневен хороскоп за 13 март ОВЕН
Денят е подходящ за продажби или сделки с недвижимо имущес тво. По-лес но от очакванията ви ще се осъществят финансовите операции, които са ви необходими. Въпреки всичко избягвайте подпис ването на конкретни документи. Изчакайте, преди око- нчателно да вземете важни решения.

ТЕЛЕЦ
Съдбата е благос клонна към колективните начинания. Лес но намирате дос тъп до влиятелни личнос ти. Не вземайте заеми. Дре- бен финансов пропуск може да повлече значителни допълнителни разходи и множес тво неприятнос ти. Не се доверявайте на познати по отношение на пари.

БЛИЗНАЦИ
Днес влиятелна личност ще ви окаже ис тинска ус луга, изключително полезна за работата, с която се занимавате. Въпреки доб- рото начало ще ви бъде трудно да се отърсите от чувс твото на обезверенос т. През цялото време ще ви се струва, че ос таналите само ви критикуват и блокират усилията ви.

РАК
Децата днес определено ще трябва да бъдат наказани. Те май са забравили своето място и задълженията си в семейството. Напомнете им, че и те имат някои отговорнос ти. Вие не можете да се товарите с всичко. За разнообразие днес може да си поз- волите малко лични удоволс твия, но не прекалявайте.

ЛЪВ
Подходящо време да прекарате няколко спокойни дни вкъщи. Дори да се налага да работите, опитайте се да бъдете колкото се може повече време у дома. Възможно е да се почувс твате леко потис нати. Може би сте уморени от общуването с хора и от на- тис ка, който упражняват върху вас напос ледък.

ДЕВА
Сега вече се намирате в цикъл, където участието в групи, прес ледващи хуманитарни клаузи, се оказва плодотворно. И нека приятелите ви не бъдат пос ледните, които да научат за вашите надежди и мечти. За извес тно време избягвайте блъс каниците и публичните изяви. Не се преуморявайте.

ВЕЗНИ
Може да се опитате да поговорите с началника си за повишение. Но трябва предварително да обмис лите какви са зас лугите ви, защото днес ще ви бъде трудно да общувате. Пътуванията през днешния ден ще ви струват скъпо и ще ви разочароват. Роднина може да ви съобщи неприятна вест.

СКОРПИОН
Сякаш сте на седмото небе. Ус пели сте да се овладеете. Днес ще отделите време за личните си желания. Отношенията между вас и партньора ви са великолепни. Сега повече от всякога се чувс твате по-близки и необходими един на друг. Разговор с детето ще ви накара да се замис лите за отношението си към него.

СТРЕЛЕЦ
Ако имате неприятнос ти по данъчни въпроси, време е да се обърнете към специалист. Що се отнася до някои въпроси, свърза- ни с дома ви, крайно време е да вземете нещата в свои ръце. Партньорите и приятелите могат да помогнат, но безкрайните дис - кусии няма въобще да ви бъдат от полза. Действията ви ще са продиктувани от припряност и ще допускате грешки.

КОЗИРОГ
Онези от вас, които участват в хуманни начинания, вероятно ще отбележат напредък, ако са дипломатични. Възможно е да впе- чатлите важни личнос ти, ако ус пеете да докажете, че държите на колектива. Не показвайте своята липса на самоувереност, на- сочете се направо към ос новната тема. Печелившата позиция за вас днес е изчаквателната, нека други да вземат решенията.

ВОДОЛЕЙ
Работа, включваща грижи за другите, ще върви добре. Онези от вас, които ръководят някакъв дом или болница, ще трябва да поемат задълженията си. Началникът ви ще бъде доволен от усилията ви. Но влас тите може да се окажат досадни. Изгубен документ може да ви създаде проблеми. Също така внимавайте за личните си вещи, не бъдете разпилени в действията си.

РИБИ
Вероятно ще пътувате, за да се срещнете с изключително важна личност. Не е изключено да трябва да се справите с неприятна новина, свързана със семейството ви. Семейните проблеми като че ли ще ви попречат да се позабавлявате. Възможно е да от- ложите социален ангажимент, който не е от голяма важност за вас, но не го отлагайте до безкрай, други се нуждаят от решението му.
13.03.2018, 08:10 часа
1113 0
loading...
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha