Почти 196 000 бр. са установените трудови нарушения за 2017 година

Почти 196 000 бр. са установените трудови нарушения за 2017 година През 2017 г. инспекторите по труда са извършили 45 645 бр. проверки във всички икономически дейности. Проверени са 37 284 бр. предприятия с 1 661 649 работещи в тях. Установените нарушения са 195 783 бр., в т.ч. свързани с трудови правоотношения - 96 426 бр., а с безопасността и здравето при работа - 97 615 бр. За отстраняване на нарушенията са приложени 188 424 бр. принудителни административни мерки. От тях дадените задължителни за изпълнение предписания са 186 544 бр. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Въведен е специален режим на работа при невъзможност за спиране в 52 случая. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа.
Установените случаи на лица, които полагат труд без сключени трудови договори, са 3149 бр. Работодателят няма право да допуска до работното място работници и служители преди да е сключил с тях писмен трудов договор, който е регистриран в НАП. Ако желае да провери качествата на наетото лице, работодателят има възможност да го назначи със срок на изпитване. В срока на изпитване работниците могат да бъдат освободени по всяко време без предизвестие и без да ползват закрила.
Издадени са 10 732 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 13 518 245 лв.
През м.г. благодарение на Инспекцията по труда са изплатени почти 19 млн. лв. забавени възнаграждения. Сумата на установените през годината забавени възнаграждения е 28 млн. лв.
ИА ГИТ напомня на работещите, че най-ефективно правата им могат да бъдат защитени, ако сигнализират контролните органи на Агенцията, докато полагат труд на работните си места, както и да им съдействат по време на проверката. Практика е сигнали да бъдат подавани, след като работниците бъдат освободени от работа, което ограничава възможностите за ефективна намеса на инспекторите по труда. Важно е също да не разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. Най-често те са принуждавани да се разпишат във ведомости за заплати под заплахата, че само така на по-късен етап ще получат забавени възнаграждения. Такива обаче не получават, а с подписа си лишават Инспекцията по труда да съдейства за решаване на проблема им.
13.03.2018, 09:09 часа
326 0
loading...
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha