Изработват нова стратегия за рекултивация на урановите мини

Изработват нова стратегия за рекултивация на урановите мини Национална стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България ще бъде изработена с експертната и финансова  помощ на  Международна агенция за атомна  енергия. Проектът на МААЕ предвижда и   закупуване на необходимата измервателна техника и оборудване за  преработка на замърсените с уран руднични води. Работата по проекта ще продължи две години, като  ще бъдат направени анализ и оценка на състоянието на обектите от уранодобива в България. Международни експерти ще посетят  управляваните от Екоинженеринг-РМ” ЕООД обекти, ще се запознаят с информацията за състава на рудите, състоянието на подземните и надземните води, предложенията за нововъведения в съществуващите мощности. Добивът на уран в страната е прекратен през 1990 г., като постепенно  са закрити 48-те обекта за уранодобив в България, между тях и този в монтанското село Смоляновци. В края на 2004 г. окончателно е приключила  рекултивацията на мината в Смоляновци. Входовете на галериите са запечатани с масивни бетонни блокове, затревени са площите край мината,  коригирано е  и коритото на река Цибрица. За пълната рекултивация тогава държавата е осигурила 260 000 лв. Организацията и контрола по техническата ликвидация, биологичната рекултивация, пречистването, заустването  и мониторинга на води, както и всякакъв друг мониторинг за ликвидиране последствията от добива на уранова суровина в обектите  и засегнатите райони осъществява  „Екоинженеринг РМ” ЕООД. От  доклад за 2017 г. на държавната фирма става ясно,  че тогава е обявена обществена поръчка за „Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки” в няколко обекта, между тях и този в село Смоляновци.
13.03.2018, 15:46 часа
343 0
loading...
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha