Враца - първенец по заплати в Северозапада

Враца - първенец по заплати в Северозапада 1 107 лева е средната месечна работна заплата в страната за месец март по данни на Националния статистически институт. Работещите в Северозапада са малко над 174 хиляди души. Средната работна заплата за целия икономически район е 864 лева, което е с 243 лева по-ниска от тази за страната.
Най-малко получават работещите в област Видин, където трудовото възнаграждение е 723 лева, което е с 384 лева по-малко от средното за страна. Най-високи са доходите в област Враца, където средното трудово възнаграждение  през месец март е 1006 лева. В Монтана средното възнаграждение за този период е 814 лева.
По данни на националната статистика наетите лица по трудови правоотношения в област Видин през март са  16 627. Във Враца са 37 373, а в Монтана 28 720. За страната в сравнение със същия период на предходната година, в края на март  наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“,„Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Строителство“. В сектори като „Операции с недвижими имоти“ е отбелязано намаление.
15.05.2018, 10:04 часа
4779 0
loading...
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha