Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Вижте свободните работни места в целия Северозапад Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България.
Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина
Работни места за лица със средно образование
1 Специалист
2 Монтажник на кабели
1 Камериерка
1 Машинен оператор по шиене на облекла
1 Автомеханик – мярка чл 55 в
2 Обслужващ в бензиностанция/газостанция
2 Продавач-консултанти – схема „Работа“
1 Стоковед - схема „Работа“
2 Работник за зареждане на рафтове - схема „Работа“
1 Снабдител/доставчик - схема „Работа“
2 Камериер в хотел - схема „Работа“
1 Администратор в хотел - схема „Работа“
1 Продавач в хранителен магазин - схема „Работа“
1 Касиер - схема „Работа“
1 Шофьор на товарен автомобил - схема „Работа“
2 Шофьор на лекотоварен автомобил - схема „Работа“
1 Барман – схема „Работа“
1 Заварчик - схема „Работа“
1 Касиер - схема „Работа“
1 Кранист- схема „Работа“
Работни места за лица с основно образование
1 Шивач - схема „Младежка заетост“
11 Работник по поддръжка – схема ОЗМХ
5 Общ работник - схема „Работа“
2 Чистач/хигиенист - схема „Работа“
1 Помощник в магазин – схема „Работа“
2 Букмейкър – схема „Работа“
3 Работник по изолация – схема „Работа“
1 Домакин в склад - схема „Работа“
1 Кантарджия – схема „Работа“
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Враца
Работни места за специалисти с висше образование
2 Експерт по продажби
1 Психолог
2 Главен счетоводител
2 Технически ръководител по строителство
1 Началник в строителен обект
3 Медицински сестри
1 Юрисконсулт
1 Счетоводител
1 Експерт по трудова заетост
2 Инженер на електроника
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 Техник на електрически машини и апарати
2 Автомеханик
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Стругар
8 Шофьор на тежкотоварен автомобил
8  Машинист на пътно-строителни машини
1 Куриер в служба/офис
4 Работник по строителство
5 Кофражист на бетонови отливки
3 Зидаро-кофражист
8 Арматурист
8 Общ работник
12 Сервитьор
2 Обслужващ в кулинарен щанд
5 Готвач
5 Работник по сглобяване на детайли
4 Помощник-готвач
4 Помощник в кухня
2 Работник в кухня
2 Общ работник в промишлеността
2 Технически сътрудник
13 Машинен оператор по шиене
8 Барман
1 Шофьор на международни превози
5 Работник по изолации
20 Монтажник на електронни елементи
2 Монтажник на сложни/комбинирани изделия
5 Дърводелец
2 Продавач-консултант в хранителен магазин
1 Продавач-консултант в книжарница
3 Продавач-консултант
1 Продавач-консултант на плодове и зеленчуци
1 Продавач-консултант в бензиностанция
1 Продавач на закуски и напитки
1 Кредитен специалист в банка
3 Шлосер
1 Оператор на дърводелска машина
2 Шофьор на лекотоварен автомобил
3 Зидаромазач
2 Кранист
3 Обслужващ в бензиностанция
4 Касиер
5 Оператор на производствена линия
1 Електрозаварчик
2 Автомонтьор
2 Мияч на превозни средства
1 Организатор за обработка на производствена информация
3 Машинен оператор за обработка на камъни
3 Машинист на еднокофов багер
1 Машинист на автовишка
1 Машинист на булдозер
1 Фрезист
3 Оператор в контактен център
1 Производител на закуски
2 Заварчик
2 Работник за обработка на дърво
2 Шофьор на самосвал
8 Чистач/хигиенист
5 Камериер/камериерка
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй
Работни места  за специалисти с висше образование
1 Инженер на електронни инструменти и прибори
3 Учител в начален етап
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
6 Продавач-консултант
1 Мияч на съдове
16 Сервитьор
5 Барман
1 Общ работник
1 Електрозаварчик
1 Пазач/невъоръжена охрана
1 Касиер в счетоводство
1 Чистач-хигиенист
4 Администратор в хотел
1 Зидаромазач
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Електротехник в промишлено производство
2 Машинен оператор по мелене
1 Шофьор на тежкотоварен автомобил-кат „С” ,12 и повече тона
1 Служител на гише
5 Работник по строителна изолация
4 Оператор на производствена линия
18 Монтажник на електронни елементи
1 Чистач на производствени помещения
1 Кофражист
1 Арматурист
1 Продавач-консултант
2 Работник по поддръжка на машини и съоръжения
1 Специалист по програми и проекти
1 Работник по поддръжка на пътища
4 Мияч на превозни средства
10 Шивач на тапицерия
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово
Работни места за специалисти с висше образование
1 Фармацевт
1 Помощник-фармацевт
1 Агроном
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Шивач на мъжко/дамско облекло
1 Касиер
6 Оператор на производствена линия
2 Помощник-готвач
1 Готвач
2 Камериер/камериерка
2 Работник за зареждане на рафтове
1 Шлосер
3 Сервитьори
2 Бармани
1 Работник за разсадопроизводство
 
ОБЛАСТ МОНТАНА
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица
Работни места за специалисти с висше образование
2 Рехабилитатор по ЗИХУ
1 Мед.сестра по ЗИХУ
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование
7 Оператор на производствена линия
5 Шивачи на мъжко/дамско облекло   
2 Сервитьор
1 Продавач-консултант
1 Опаковач
1 Читалищен секретар
10 Шофьор на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
2 Манипулант в промишлеността 
50 Сезонен работник в земеделието
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Лом
Работни места за специалисти с висше образование    
1 Главен счетоводител в община
1 Учител по икономика – 11 часа седмично
1 Управител в институция - конкурс
Работни места за специалист с полувисше и средно специално образование
2 Електромонтьор
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 Чистач/хигиенист
4 Кранист (подвижен)
2 Шивач на шапки
1 Машинен оператор за шиене на облекла
15 Машинен оператор за производство тръби
3 Машинен оператор за бутилиране
2 Шлосер
1 Техник/механик
2 Сервитьор
1 Готвач
2 Продавач-консултант
2 Барман
5 Сервитьор
12 Шивач
2 Гладач с ютия
3  Водач на селскостопанска техника
2 Шофьор на тежкотоварен автомобил
10 Машинен оператор
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана
Работни места за специалисти с висше образование
1 Инспектор по качество на производствени процеси
1 Инженер-конструктор
2 Рехабилитатора
1 Детски учител
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
2 Технически ръководители за асфалтополагане
1 Строителен техник
2 Ветеринарни техници
1 Технолог в шивашко производство
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
10 Оператор на производствена линия
32 Шивачи
10 Кофражисти
2 Продавач-консултант
2 Продавач-консултанти/дюнери/
2 Монтажник на климатична инсталация
3 Работника по поддръжка на пътища
2 Шофьори на товарен автомобил
3 Машинисти на ПСМ
5 Шивачи
1 Продавач-консултант
1 Общ работник
2 Животновъди
1 Крояч на текстил
1 Гладач с ютия
1 Шофьор на товарен автомобил
1 Електротехник със средно образование
1 Техник на хладилна техника
1 Снабдител-доставчик
5 Шивачи с опит
1 Служител на гише в пощенска станция
3 Майстор за производство на тестени изделия
1 Диспечер на транспортни средства
2 Шофьори с кат. „С“ в склад на едро за алкохол и безалкохолни напитки
2 Работник в кухня
2 Сортировач на бутилки
3 Сервитьори
2 Барман
1 Шофьор на лекотоварен автомобил
1 Готвач на топла кухня, с опит
2 Общ работник в склад
2 Продавач-консултант в супермаркет
3 Общ работник
2 Чистачи
1 Продавач-консултант
2 Търговски представител на ИКТ2
1 Барман
1 Снабдител-досавчик
1 Техник на електродомакинска техника
1 Техник-механик на хладилна техника
2 Дърводелец
5 Шивач
5 Кредитни консултанти
2 Настройчик на металообработващи машини
2 Стругари
2 Заварчик
6 Кредитни консултанти
4 Машинни оператори на дървообработващи машини
1 Сервизен техник
6 Общ работник
1 Общ работник в промишлеността
1 Електромонтьор на промишлено оборудване
3 Общи работници
1 Шофьор на товарен автомобил и мотокарист
1 Чистач
2 Общи работника в месопреработка
20 Оператор на производствена линия
4 Камериерка
4 Мияч на съдове
1 Формовчик
5 Барман
5 Сервитьор
3 Машинни оператори за производство на пластмасови изделия
1 Оператор на хидротехническо съоръжение, с шофьорска книжка кат. „В“
 
ОБЛАСТ ВИДИН
Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик
Работни места за специалисти с висше образование
4 Администратор в хотел
1 Оператор за контрол на процеси в химическото производство          
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
10 Сервитьор
8 Готвач
13 Камериер/ка
5 Помощник-готвач
2 Барман
1 Отговорник в търговска зала
5 Работник в кухня
2 Перач, ръчно
1 Спасител в басейн
1 Аниматор
1 Животновъд
1 Охранител
1 Рецепционист
2 Водач на селскостопански машини
5 Чистач/хигиенист

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин
Работни места за специалисти с висше образование
8 Администратор в хотел
1 Лекар на обща медицина
1 Учител по теоретично обучение
1 Главен експерт
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
5 Машинен оператор по шиене на облекла
13 Барман
27 Готвачи
7 Специалист по продажби
46 Сервитьор
28 Камериер/камериерка
1 Общ работник
19 Помощник готвач
7 Работник в кухня
4 Перач, ръчно
2 Спасител в басейн
1 Аниматор
4 Отговорник в търговска зала
2 Тракторист
8 Продавач-консултант
10 Чистач/хигиенист
4 Мияч на превозни средства (ръчно)
1 Работник в строителството
5 Шивач
5 Зидаромазач
1 Шофьор на тежкотоварен автомобил
1 Шофьор на лекотоварен автомобил
2 Заварчик
4 Монтажник
2 Бояджия на стоманени конструкции
14 Охранител
1 Производител на хляб, ръчно
5 Администратор в хотел
1 Технически сътрудник
1 Техник в строителство и архитектура
1 Сметосъбирач
1 Работник по озеленяване
1 Технически организатор
2 Машинен оператор на миячна машина
1 Работник по поддържане на спортни съоръжения
10 Машинен оператор
3 Машинен оператор за производство на каучукови изделия
1 Носач-товарач на стоки
1 Инструктор
1 Електромонтьор
 
Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 Продавач-консултант
1 Водопроводчик
13.06.2018, 08:25 часа
3722 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha