Екоминистерството приема проекти за по-чист въздух

Екоминистерството приема проекти за по-чист въздух Министерството на околната среда и водите обяви прием на проекти от седем общини, между които и Монтана, за подобряване качествата на атмосферния въздух. Предвидени са общо 111 442 000 лв, които ще бъдат разпределени за райони с най-значително замърсяване на въздуха. Проектите трябва да бъдат подадени до 31 май следващата година.
Мерките, които ще бъдат финасирани, са свързани с подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни форми на отопление на газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Като крайна алтернатива (когато всички други опции са неприложими или изчерпани) е допустима и подмяната на старите печки с модерни на дърва или въглища, които отговарят на техническите параметри за екодизайн. Тези мерки, едновременно с планираните информационни и образователни кампании, се очаква да доведат до промяна в цялостното мислене на гражданите по отношение опазване чистотата на въздуха. Максималният срок за  изпълнение на  проектите е 54 месеца.
В Монтана все още няма автоматична станция за контрол на атмосферния въздух. Данните за чистотата на въздуха се обявяват минимум месец по-късно, след като измерените ръчно показатели се обработят в Плевен. В момента на страницата на РИОСВ – Монтана могат да се видят данните до м. октомври т. г.
Според доклад на екоинспекцията за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г. (зимен сезон) са извършени 176 пробонабирания на фини прахови частици под 10 микрона /ФПЧ10/ /, от които 90 броя са над средноденонощната норма.
През месец октомври 2017 г. са извършени 31 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в2 броя от дните.
През м. ноември 2017 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 9 броя от дните.
През м. декември 2017 г. са извършени 27 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 14 броя от дните.
През м. януари 2018 г. са извършени 30 пробонабирания по показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 22 броя от дните.
 През м. февруари 2018 г. са извършени 28 пробонабирания по показател  ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 22 броя от дните.
През месец март от 30 пробонабирания – показател ФПЧ10, от които над средноденонощната норма има в 21 броя от дните.
Превишенията са от 1 до 4 пъти, показват графиките в доклада.
06.12.2018, 16:10 часа
308 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha