Медицинските сестри от болницата в Козлодуй: 700 лева или предизвестия

Медицинските сестри от болницата в Козлодуй: 700 лева или предизвестия

След проведено общо събрание професионалистите по здравни грижи, работещи в козлодуйската болница, се обърнаха към отговорните институции с искане за достойно заплащане на труда им. Те взеха единодушното решение, че ако до 1 март не получат предложение за основна работна заплата в размер на минимум 700 лв., всички медицински специалисти ще подадат предизвестие за напускане.
Макар да продължават да изпълняват трудовите си задължения, медицинските специалисти отказват да подпишат предложените им допълнителни споразумения към трудовите договори, тъй като смятат, че предложените 580 лв. основно трудово възнаграждение са унизителни.
Декларацията на медицинските специалисти е адресирана до министъра на здравеопазването, НЗОК, Националния съвет за тристранно сътрудничество, министъра на финансите, Националното сдружение на общините в Република България, Националния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Управителя на козлодуйската болница, кмета на община Козлодуй и общинския съвет. В документа те настояват за изпълнение на всички договорености, разписани в Колективния трудов договор в сектор здравеопазване в срок до 1 септември тази година;  за промяна на статута и начина на финансиране на общинските болници, които в противен случай са обречени; за повишение на цените на всички клинични пътеки и остойностяване на труда на медицинските специалисти, участващи в лечебния процес по КП, отпадане на лимитите наложени от Здравната каса и изплащане на всички надлимитни дейности, както и за промяна на методиките за заплащане на лечението на здравнонеосигурени пациенти в условия на спешност, тъй като те са не малка част от пациентите на общинските болници в отдалечените и трудно достъпни райони. Освен това медицинските специалисти настояват oбщина Козлодуй, като принципал на здравното заведение, да намери механизми и начини да подпомогне болницата, като поеме част от режийните разходи, което от своя страна ще освободи ресурс за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти.

12.02.2019, 09:46 часа
858 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha