Увеличават размера на енергийната помощ от тази есен

Увеличават размера на енергийната помощ от тази есен Държавата планира да увеличи размера на помощта за отопление, която получават най-бедните хора у нас. Предвижда се общата сума за петмесечния отоплителен сезон да се вдигне с 82 лева от тази есен и да стане 456 лева. Друга заложена промяна е разширяване на достъпа на отделните социални групи до тази помощ чрез увеличаване на прага на месечния доход.
Нормативните промени са публикувани за обществено обсъждане и се очаква да влязат в сила във връзка с предстоящата кампания за прием на заявления за отпускане на енергийните помощи. Най-голямо увеличение на подоходния праг се предвижда за самотно живеещите пенсионери над 75 години, самотните родители и хората с увреждания. През изминалата зима помощта беше отпусната на близо 210 000 домакинства.
За да могат най-бедните у нас да си позволят по-голямо потребление на ток, дърва, газ или парно през зимата, социалното министерство предлага увеличаване на киловатчасовете електроенергия, на основата на които се определя размерът на помощта за отопление. Така общият й размер за петте месеца се вдига с над 20% и става 456 лева, или по 91 лева на месец.
Другите предложени промени предвиждат нов начин за изчисляване на диференцирания доход, който служи като праг за достъп до помощта, както и три нови социални групи, които ще имат право на това подпомагане - деца от 5 до 16 години, които не ходят на училище, деца от 16 до 18 години, които не учат, но са регистрирани в бюрото по труда, както и родители на деца, които не посещават училище. За тези три групи е определен по-нисък подоходен праг за достъп до помощта, с цел да бъдат върнати и задържани в училище - прагът варира между 45 и 135 лева.
Колкото до начина на изчисляването му, основа за него става двойният размер на гарантирания минимален доход, който се умножава по коефициент. Най-съществено увеличение на този праг ще има за самотно живеещите хора над 75 години, които се смятат за най-уязвимата група - при тях изискваният доход се вдига от 233 на 278 лева.
При хората с най-тежки увреждания, които имат над 90% намалена работоспособност, доходът се увеличава на 258 лева, а за самотните родители, отглеждащи дете, което посещава училище, доходът става 236 лева. Самотните хора, които не са в пенсионна възраст, ще имат право на помощта при доход до 195 лева, а родителите на деца до 3 години - при доход до 180 лева. 
10.05.2019, 14:14 часа
748 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha