Най-много българи работят в преработващата промишленост

Най-много българи работят в преработващата промишленост Общо работещите в България са 2 238 402 души. От тях 503 919 работят в преработващата промишленост, като едва 7 135 от тях са в обществения сектор. Втората по големина група работници е заета в търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, като отново преобладаващата част от тях се труди в частния сектор и само 399 души са в обществения.
Сред другите предпочитани от работниците икономически дейности са строителството /119 979 души/, държавното управление /111 595 чиновници/, образованието /161 567 души, от които 9 618 се трудят в частни образователни институции/, здравеопазване и социални дейности /134 540, като от тях 35 711 са в частния сектор/, и хотелиерство и ресторантьорство - 110 075.
Секторът на транспорт и складиране на пощи привлича 139 207 души, като преобладаващо са в частния сектор - 91 738.
Най-малко българи са заети в секторите на недвижимите имоти /20 723/, културата, спорта и развлеченията /33 593/, и добивната промишленост /21 399/.
За една календарна година общият брой на работниците е намалял с близо 69 хил. души.
Традиционно в столицата са наети най-много работници - 739 542, а най-малко - във Видин - 16 522 души.
17.05.2019, 10:44 часа
301 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha