Антикорупционният фонд сезира ДАНС за ТЕЦ-а на Ахмед Доган

Антикорупционният фонд сезира ДАНС за ТЕЦ-а на Ахмед Доган „Антикорупционен фонд" (АКФ) сигнализира Държавна агенция „Национална сигурност", Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради решение на държавно дружество да заплати милиони левове за студен резерв на „ТЕЦ Варна" ЕАД, чиято техническа изправност е под въпрос, с което се предпоставя и евентуална заплаха за енергийната сигурност, като част от националната сигурност на България.
Сигнализирани са и Национална агенция за приходите (НАП) във връзка със съмнения за избягване на данъци при придобиването на ТЕЦ-а от почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, през август 2018.
Според Бойко Станкушев, директор на АКФ: "Задълбоченият анализ на историята на „ТЕЦ Варна" - от приватизацията през 2006, до 2017, когато нов собственик става варненска фирма без никакъв опит в енергетиката, до август 2018, когато г-н Доган купува мажоритарен дял - поражда редица тревожни въпроси за възможността на държавните институции да защитават обществения интерес в ситуации, в които са намесени съществени материални интереси на влиятелни лица".
„Обобщихме част от съмненията и въпросите си в тези четири сигнала до институциите. Настояваме за обстойна проверка на целия казус."
С цел информиране на широката общественост, АКФ разпространи и видео материал с някои от най-любопитните факти от историята на доскоро втората по големина топлоцентрала в България.
Отговорност за разпределянето на студеният резерв - мощности, които стоят в готовност и се активират само при нужда, за да компенсират резки скокове в потреблението на електроенергия - носи Енергийният системен оператор (ЕСО).
През февруари 2018 без ясен мотив е сменено цялото ръководство на ЕСО.  Новото ръководство обявява търг за рекордните 570 МВт мощности, необходими като студен резерв за летния сезон на 2018! За сравнение - студеният резерв през зимата е обичайно 700 МВт. След внезапен отказ от страна на държавната „ТЕЦ Марица Изток - 2" от вече спечелен след търг договор за предоставяне на студен резерв, ЕСО избира „ТЕЦ Варна". От този и последващи търгове, през 2018 г. на централата са заплатени 2,8 млн. лв. за периода май - юли 2018 г. и 24,9 млн. лв. за периода август - октомври 2018 г. само за осигуряването на студен резерв. В допълнение, ТЕЦ-ът е получил и допълнителни плащания в неизвестен размер за активиране на студен резерв.
Съмненията на АКФ относно техническата изправност на ТЕЦ „Варна" и възможността на централата да изпълнява договорните си задължения се коренят в следните факти:
На 05.09.2017 г. КЕВР разрешава на „ТЕЦ Варна" да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3. Към момента варненският ТЕЦ е лицензиран да произвежда електрическа енергия чрез оставащите три енергоблокове, а от тях, единствено за енергоблок № 6 има публично разпространена информация, че е преминал необходимите тестове и може да функционира безопасно като източник за предоставяне на студен резерв.
В отговор на журналистически въпрос през май 2019 г., ЕСО заявяват, че „не са извършвали проверки на място в ТЕЦ "Варна" за експлоатационна годност на съоръженията, тъй като нямат подобни задължения съгласно българското законодателство.
В началото на 2019 г., „ТЕЦ Варна" открива процедури за възлагане на обществени поръчки за ремонт на блок 6. Съгласно обосновката на поръчките, ремонтите на блок 6 са изключително спешни поради значителни пробиви и критично изтъняване на елементи от котелната система, вече довели до поредица от принудителни спирания на блока и неуправляемост на процесите. Според ръководството на ТЕЦ-а, тези обстоятелства сочат към не добра експлоатационна надеждност и потенциално системно авариране на котела по време на работа в бъдеще. Това на практика означава невъзможност да бъдат изпълнени договорните отношения със системния оператор. Впоследствие, ръководството на ТЕЦ-а отлага ремонтите за 2020 г. поради икономическа нецелесъобразност.
Неясно остава по какъв начин „ТЕЦ Варна" планира да изпълни задълженията си към ЕСО до 31.07.2019 г. при положение, че единственият енергоблок, с който е могло да направи това, е „неуправляем", според преценката на самото дружество. Неясно е и как ТЕЦ-а изпълнява лицензионните си задължения за използване на енергийни обекти, отговарящи на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.
В края на юни тази година предстои нов търг за студен резерв за следващ едногодишен период. Щом ЕСО не проверява експлоатационната годност на кандидатите за студен резерв и спешните ремонти на блок 6 са отложени за 2020 г., в случай че „ТЕЦ Варна" спечели новия търг, рискът за енергийната сигурност на страната е още по-съществен.
АКФ призовава енергийните институции да осъществят контролните си правомощия по Закона за енергетиката и да се произнесат относно съмненията за ниска експлоатационна годност и неизпълнение на лицензионни задължения на варненския ТЕЦ, като при установени нередности - да дадат задължителни предписания, да наложат принудителни административни мерки и административни наказания.
19.06.2019, 14:07 часа
544 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha