Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Вижте свободните работни места в целия Северозапад Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България. Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина 
Работни места за лица с висше образование
1 учител, ресурсен
3 учител в начален етап на основното образование /1-4 клас/
2 учител по общообразователна подготовка – физика и астрономия
2 учител по БЕЛ
1 учител по практическо обучение
5 учител в детска градина
1 младши експерт
Работни места за лица със средно образование
1 продавач-консултант
1 счетоводител, оперативен
10 машинен оператор
10 инспектор по качество на производствените процеси
15 монтажник на кабели
2 помощник възпитател
2 образователни медиатори
2 помощник на учителя
1 фризьор
19 машинен оператор за шиене на облекла
1 мияч на превозни средства (ръчно)
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
1 производител на хляб, ръчно 
1 сервитьор
1 асистент в офис
1 работник по строителство
1 общ работник за поддържане на сгради 

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца
Работни места за специалисти с висше образование
2 учител по практическо обучение
4 учител в начален етап
1 инженер за пътно строителство
1 началник на гараж
2 техник в транспортно строителство
1 специалист по логистика
1 ресурсен учител
1 технолог за полиуретаново производство
2 мениджър на екип
1 технически сътрудник
1 сътрудник по продажби
1 касиер
1 касиер, счетоводител
1 учител в прогимназиален етап
1 учител по география и икономика
1 старши учител в прогимназиален етап
1 логопед
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 техник по електроника на автомобилния транспорт
1 водопроводчик за поддръжка
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
8 сервитьор
7 барман
16 монтажник на електронни елементи
7 арматурист
7 кофражист
2 шофьор за международни превози
2 готвач
2 главен готвач
3 помощник готвач
1 технически секретар
9 шлосер
2 продавач-консултант
5 коляч
5 общ работник
10 зидар
2 кулокранист
23 общ работник в промишлеността
29 работник за производство на акумулатори
1 охранител
4 оператор по сигурност
5 машинен оператор на металорежещи машини
1 почиствач на метални отливки/изделия
1 монтьор за поддръжка на инсталации и оборудване
5 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
7 заварчик
2 мияч на превозни средства
1 гладач, с ютия
1 машинист на ПСМ
1 автомонтьор
1 машинен оператор по дървообработване
1 оператор на полир машина
1 монтажник на тръбна топлоизолация
4 общ работник за отглеждане на пчели
5 шофьор на самосвал
2 работник в хлебопроизводство
2 обслужващ на бензиностанция/газ станция
3 оператор на производство на автомобилни компоненти
2 животновъд
4 обслужващ в магазин
10 машинен оператор за производство на каучукови изделия
1 складов работник
3 работник в строителство
1 шофьор на лекотоварен автомобил
1 магазинер
1 шмиргелист
2 топилчик
1 водач на мотокар
1 шивач на мъжко/дамско облекло
2 чистач/хигиенист
3 кондуктор

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй 
Работни места  за специалисти с висше образование
1 учител по общообразователен учебен предмет
3 учител в детска градина
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
5 рецепционист
12 продавач-консултант
23 сервитьор
25 готвач
10 камериерки
7 мияч на превозни средства
2 сладкар
1 шофьор на тежкотоварен автомобил
1 образователен медиатор
10 оператор на производствена линия
3 домакин
6 работник в кухня

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра 
Работни места за специалисти с висше образование
1 главен счетоводител
1 учител по биология и химия
1 учител по математика 
1 педагогичаски съветник
1 ресурсен учител
1 ресурсни учители
1 учител в детска градина
1 логопед
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
9 монтажник на електронни елементи
3 оператор за производство на автомобилни компоненти
1 завеждащ бюро за обредни дейности
5 шлосер
5 заварчик
5 машинен оператор на металорежещи машини
1 оператор за производство на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
4 оператор за тестване на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
4 монтажник за производствен контрол - за лица с ТЕЛК
11 сервитьор
10 камериер
5 рецепционист
6 готвач
2 пакетировач
2 готвач
3 мотокарист
1 шофьор на товарен автомобил
20 машинен оператор за опаковане/увиване
1 помощник възпитател

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово 
Работни места за специалисти с висше образование
1 ресуpсен учител
1 учител по ФВС, треньор
1 учител по общообразователен учебен предмет по английски език
1 учител на деца с езиково-говорни нарушения - логопед
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 машинен оператор на металорежещи машини – чл.38 от ЗХУ - ТЕЛК
4 продавач-консултант
1 дърводелец, мебелист
1 дърводелец 
4 оператор на производствена линия 
1 главен учител по английски език в начален етап на основното образование
1 образователен медиатор
1 огняр
1 охранител
1 социален работник

ОБЛАСТ МОНТАНА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица 
Работни  места за специалисти с висше образование
8 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
1 учител по английски език
1 учител по начален етап
1 училищен по психолог
1 учител в детска градина
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование 
9 шивач на мъжко/дамско облекло
9 шивач на мъжко/дамско облекло
8 шивач на мъжко/дамско облекло
3 гладач
3 пастир
5 общ работник за смесено раст. и живот. стопанство
10 шлосер
10 машинен оператор на металорежещи машини
10 заварчик
5 водач на селскостопански машини
1 монтажник на дограма
1 работник в консервна фабрика
1 продавач-консултант
1 технически сътрудник
1 зареждач за промишлено производство /ръчно/
6 продавач за разносна търговия
1 пакетировач
1 готвач
1 помощник готвач
1 чистач
1 сервитьор
1 машинен оператор на банцинг

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом
Работни места за специалисти с висше образование     
1 управител на специализирана институция
1 младши експерт
1 учител по математика
1 учител по английски език
1 учител по химия и опазване на ОС - 162 часа
1 учител по география и икономика – 162 часа
1 учител по английски език - 54 часа
1 учител по биология и здравно образование - 162 часа
1 учител по философия - 190 часа
2 образователен медиатор
1 учител по философски цикъл - 242 учебни часа
1 учител по английски език - 144 часа
2 възпитател
0.5 старши учител, ресурсен
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас
1 педагогически съветник
0.5 логопед в системата на предучилищното и училищното образование
0.5 учител по изобразително изкуство 5-10 клас
1 учител по философия
1 учител по физика и астрономия, информационни технологии- 557 часа
1 учител по музика – 244 часа
1 начален по учител- 0,5 броя
1 учител по ЦДО – 5-7 клас
1 учител по БЕЛ, история и цивилизация
1 учител по философски цикъл – 290 часа
1 касиер в счетоводство
1 учител по музика 5-10 клас, външен лектор - 312 часа
1 учител по практическо обучение - ресторантьор
1 учител по физика и астрономия  и Информационни технологии; работа с деца - 557 часа
1 учител по философски цикъл; работа с деца - 291 часа
1 Учител по БЕЛ и история и цивилизация
1 Учител по ЦДО 5-7 клас за работа с деца
1 учител по география и икономика работа с деца
1 Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 учител по музика за работа с деца - 244 часа
1 учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) 
1 учител по БЗО, ХСОС, ЧП
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
2 технически ръководител
1 настройчик на металообработващи машини с цифрово управление
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 помощник-сладкар
2 шофьор за международни превози
1 бояджия за стоманени конструкции
1 кранист
2 машинен оператор за шиене на облекло – по чл.38 от ЗХУ
3 машинен оператор за шиене на облекло – по чл.38 от ЗХУ
3 машинист на автовишка - по чл.38 от ЗХУ
4 оператор на производствена линия
1 машинен оператор на металорежещи машини
2 шлосер
2 заварчик 
2 фрезист
1 стругар
5 машинен оператор за шиене на облекла
1 чистач в производствени помещения - 4 часа ЕР
2 общ работник
1 техник телекомуникации

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана
Работни места за специалисти с висше образование
2 лекари по урология
1 лекар по нервни болести
1 лекар по патоанатомия
2 лекари по кардиология
2 лекари по педиатрия
3 медицински лаборанти
2 лекари в психиатрия
1 рентгенов лаборант
2 лекари по ортопедия и травматология
1 началник вотделение психиатрия
1 диспечер
1 медицинска сестра
1 рехабилитатор
1 детски учител
1 учител в начален етап
2 детски учител
1 учител по английски език
1 начален учител
1 възпитател
1 учител по история и цивилизация
1/2 учител по БЕЛ
1 учител по немски език
3 учител в ГЦОУД
1 учител по БЕЛ
1/2 учител по математика
1 учител по ФВС и изобразително изкуство
5 отчетник на кредити
1 лекар, експерт по експертиза на временната нетрудоспособност
1 учител в ГЦОУД
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ
1 ресурсен учител
10 отчетник на кредити
1 старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
½ учител по философия-216 часа
½ учител по география и икономика ПГТ
½ учител по английски език
½ учител по икономика
½ образователен медиатор
½ учител по биология и ЗО-324 часа
2 учител
1 медицинска сестра
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 елекромонтьор
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 шивач
1 барман
1 гладач, за крайно гладене
1 сервитьор
3 шивач
2 автомонтьор
1 сервитьор
1 търговски представител
10 оператор в производствена линия
4 работник за покриване на метални повърхности
5 машинен оператор за обработка на метал
2 шлайфист
1 гладач
3 шивач
2 шивач
4 общ работник за смесено жив. и раст. стопанство
15 заварчик
15 шлосер
2 елекротехник, с опит
2 огняр
1 снабдител, доставчик
1 общ работник
1 общ работник
1 шивач на шапки по чл. 38 от ЗХУ
1 шофьор на международни превози
2 електромонтьор
1 чистач на производствени помещения
2 работник в консервна фабрика
1 работник по строителство
1 дърводелец
1 барман
1 гладач ютия
1 машинен оператор за обработка на метал
1 чистач-хигиенист
1 общ работник
5 шивач
5 шофьор на товарен автомобил
3 пласьор на стоки
1 шофьор
4 опаковач
2 шлосер
2 стругар
2 заварчик
2 настройчик на МОМ с ЦУ
3 касиер
1 снабдител-доставчик
1 сервитьор
1 помощник-възпитател
4 обслужващ в магазин
1 машинен оператор
2 технически изпълнител
5 шивач
2 гладач
2 крояч
1 пласьор на стоки
2 шивач
1 работник, копач на гробове, той и шофьор на специализиран автомобил
1 огняр
10 работник в консервна фабрика
2 организатор на дейности
2 продавач-консултант
10 работници за производство на акумулатори
1 хигиенист/чистач

ОБЛАСТ ВИДИН 
Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик 
Работни места за специалисти с висше образование
2 медицинска сестра
1 учител по математика и физика
1 учител в детска градина
1 учител по музика
1 учител по френски език
1 учител по теория на професия цветарство
1 начален учител
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
40 шивач на мъжко/дамско облекло
9 гладач
1 санитар
1 горски работник
2 помощник на учителя
1 технически сътрудник
3 животновъд
1 медиатор

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител по теоретично обучение
4 учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
1 асистент-продавач
1 старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап
1 старши учител по практическо обучение
2 учител в начален етап на основното образование(I-IV клас)
1 учител, логопед
2 лекар по нервни болести
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 рецепционист в хотел
8 готвач
7 сервитьор
6 камериер/камериерка
2 продавач на закуски и напитки
5 общ работник за строителство сгради
2 работник за подови облицовки и настилки
1 мияч на превозни средства(ръчно)
1 заварчик
5 машинен оператор на металорежещи машини
16 машинен оператор за шиене
1 обслужващ в магазин
2 полировач на метал
4 охранител
7 зидаромазач
2 машинен оператор за кроене
2 гладач, с ютия
3 барман
2 оператор на селскостопански машини
5 електротехник, строителен
1 работник за товаро-разтоварна дейност
5 оператор на пътно-строителни машини
5 шофьор на тежкотоварен автомобил
4 животновъд
5 работник по строителство
2 механик за машинни инструменти
5 водопроводчик
6 продавач за разносна търговия
3 настройчик-оператор на дървообработваща машина
5 арматурист
5 кранист
5 машинист на руднична подемна машина
5 монтажник на метални конструкции
5 монтажник на панелни блокове
2 машинен оператор за производство на каучукови изделия
3 работник за производство на вино
4 общ работник
3 отговорник в автомивка
2 работник за строителна изолация
1 образователен медиатор
1 помощник-готвач

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за лица с висше образование
2 старши учител


 
20.09.2019, 08:35 часа
2407 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha