ЕК ще съди Полша заради неспазване на върховенството на закона

ЕК ще съди Полша заради неспазване на върховенството на закона

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС с искане за ускорена процедура относно новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии.
Според Брюксел режимът на дисциплинарните производства в Полша нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защита на съдиите от политически контрол. Съдиите не са предпазени от политически контрол и е нарушена независимостта на съдебната власт.
Полското законодателство позволява съдиите в обикновените съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения, Новият полски режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на състава на Върховния съд, състоящ се само от съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава политически от полския парламент (Сейм).
През април ЕК започна процедура срещу Полша, но в последствие Варшава не успя да разсее опасенията.
Принципите на правова държава са едни от общите ценности, на които се основава Европейският съюз. Съгласно Европейските договори държавите членки, трябва да гарантира зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и да следи за съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.


 
10.10.2019, 14:32 часа
178 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha