Удължават срока за възстановяване на заема от болницата във Враца към бюджета на Здравното министерство

Удължават срока за възстановяване на заема от болницата във Враца към бюджета на Здравното министерство Правителството измени своето постановление от 23 май 2018 година за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 година за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев“ - Враца. С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебното заведение до 10 декември 2021 година.
Проектът съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.
Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болницата и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областта.
 
04.12.2019, 15:58 часа
518 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha