Три язовира са с максимално запълване над 90%, а четири са под прага от 50 на сто

Три язовира са с максимално запълване над 90%, а четири са под прага от 50 на сто Три язовира са с максимално запълване над 90 процента, а четири са под прага от 50 на сто. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ следи състоянието на 52 комплексни и значими водни съоръжения на територията на цялата страна, отговарят от МОСВ.
С максимално запълване - над 90%, са язовирите "Кричим", "Среченска бара" и "Пчелина". При първото съоръжение - "Кричим", обемът се сваля чрез работа на ВЕЦ. 
"Среченска бара" е с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и в началото на лятното маловодие процентът на запълване ще гарантира водоснабдяването, посочват от МОСВ. 
Третият язовир - "Пчелина", се поддържа на максимално ниво с цел осигуряване на преливане за допълнително оводняване на река "Струма" след язовирната стена.
МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основния изпускател, посочиха от ведомството и допълниха, че язовирите не са в режим на провеждане на високи води и, в тази връзка, не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота.
Предвид ниските завирени обеми в язовирите в началото на годината, валежите в този период, когато се очакват по-големи притоци /пролетно пълноводие/, са предпоставка за акумулиране на води и тяхното запълване, за да може да бъдат задоволени исканията на всички водоползватели през годината, посочват още от МОСВ.
Същевременно от язовирите с питейно-битово предназначение, които са 12, със запълване под 50 на сто са съоръженията "Студена" - 34.5%, "Асеновец" - 32.04 на сто, "Ястребино" - 31.34%, и "Дяково" - 44.47 на сто. Нивата в тези язовири не са критично ниски, като очакваме след края на пролетното пълноводие увеличаване на обемите им, отбелязаха от МОСВ.
Месечният график за използване на водите от комплексните и значимите язовири ще бъде утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страницата на МОСВ не по-късно от 31 март. Информацията за наложените административни наказания за март 2020 г. - за нарушения на мартенския график, ще бъде налична в началото на април.
Водните количества на реките в четирите района, на които е разделена страната - Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски, са под праговете за внимание /средни води/. 
В следващите дни, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значителни повишения на речните нива, като водните количества се очаква да останат под праговете за внимание, допълват от МОСВ.
26.03.2020, 13:50 часа
409 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha