Решено! Община Враца взима заем от над 8 000 000 лева за реализирането на важни проекти

Решено! Община Враца взима заем от над 8 000 000 лева за реализирането на важни проекти Вчера общинският съвет на Враца проведе мартенското заседание при закрити врати в Градската концертна зала. Съветниците дебатираха и гласуваха през няколко стола един от друг и с маски, спазвайки указанията за отстояние във връзка с превенция за ограничаване на заразата от коронавирус.
Заседанието беше предавано онлайн по You Tube, за да имат възможност да го проследят журналисти и граждани. Така стана ясно, че местният парламент с мнозинство даде съгласие общината да сключи 3 договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД. По първият от тях ще се поеме общински дълг с цел дофинансиране реализацията на проекта „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“. Прието бе максималният размер на дълга да е в размер на 450 000 лева и със срок на погасяване 12 месеца с бюджетни средства.
Вторият кредит е дългосрочен с максимален размер на дълга 4 000 000 лева и срок на погасяване 120 месеца с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”- Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.”. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %. За поемането на този дълг имаше обществено обсъждане през месец февруари тази година
По третия договор за кредит ще се поеме краткосрочен общински дълг, който ще бъде ползван за погасяване на междинни плащания отново по проекта „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза. Кредитът е с максимален размер 3 600 000 лева със срок за погасяване 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0005-С01 от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
01.04.2020, 10:41 часа
5193 2
Коментари

Блажиш ли дедо попе, блажиш ли...?

01.04.2020, 14:09 часа
Както е казано в Класиката: "Пир по време на чума" - 1:1 !!!

za jalost

01.04.2020, 12:29 часа
I tezi greshni parici shte potanat v popskia rakav na BOKO,ta da ima kakvo razdava,kato tragne s djipkata iz stranata,nali si pravi selfi sas cigankite po selata za reklama,ZABRAVIHTE LI !?!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha