Близо 3 900 тона отпадъци са извозени от Берковица до депото в Монтана за изминалата година

Близо 3 900 тона отпадъци са извозени от Берковица до депото в Монтана за изминалата година 3895.04 тона отпадъци са извозени от Берковица до областното депо в Монтана през изминалата година, стана ясно от отчета на Общинско предприятие "Комунални дейности" за изминалата година. 
Предприятието извършва две дейности – отговаря за чистотата, както и за поддържането на зелените площи и дребни ремонтни дейности.
Управителят на предприятието инж. Ивайло Димитров, подчерта в доклада си, че хората са с все по-високи изисквания към качеството на живот и околната среда, което поставя пред тях нови отговорности и адекватност в работата.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване, се осъществяват във всички селища на общината и се обслужват от 45 работници.
Започнало е подновяване на автопарка, но все още той е недостатъчно модернизиран. 
Община Берковица разполага с 605 броя контейнери тип "Бобър". Кофите за битов отпадък са около 3 460 броя. През 2019 година са закупени 348 броя кофи за смет, които са раздадени на гражданите.
44 са пунктовете с контейнери за разделно събиране, които са разположени на територията на града. Един път месечно се извозва хартия и пластмаса, а на три месеца веднъж - стъкло. 
Намаляването на извозваното количество битов отпадък към депото в Монтана е от най-важните задачи, които се поставят. 
06.04.2020, 16:08 часа
398 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha