Парламентът прие помощ за земеделците

Парламентът прие помощ за земеделците Парламентът прие на първо четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се осигурява прилагането на новата мярка за компенсации срещу COVID-19. 
Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва в срок до 30 юни 2021 г. За получаването ѝ ще се попълва заявление за подпомагане, което ще се одобрява до края на тази година.
Подкрепата е за бенефициенти, които са засегнати от кризата. Максималният размер на помощта не трябва да надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малко или средно предприятие. 
Така със законопроекта се регламентира възможност за прилагане на новата мярка чрез Интегрираната система за администриране и контрол и се създава правно основание за издаване на наредба за нейното прилагане. 
Мярката ще позволи от наличните финансови средства по програмата за развитие на селските райони да бъдат подпомогнати, както селските стопани, така и малките средни предприятия. 
Министерството на земеделието, храните и горите ще изготви наредба в съкртени срокове, която ще определи редът и условията за прилагането на мярката.
В дневния ред на парламента е и обсъждането на проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръкoводещ управление "Застрахователен надзор". 
За да влязат промените в сила, те трябва да бъдат одобрени и на второ четене.
02.07.2020, 10:39 часа
426 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha