Търсят директор на СУ „Васил Левски“ в Бяла Слатина

Търсят директор на СУ „Васил Левски“ в Бяла Слатина Обявен е конкурс за директор на СУ „Васил Левски“ - Бяла Слатина обяви Регионалното управление на образованието във Враца, научи агенция BulNews.
Кандидатите за длъжността трябва да притежават магистърска степен, подходяща за заемане на длъжността и минимум 5-годишен учителски стаж.
Необходимите документи за участие в конкурса са:
- Заявление за участие, адресирано до началника на РУО-Враца;
- Декларация по образец;
- Документ за самоличност /представя се при подаване на документите за сверяване на данните/;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, учителска правоспособност, които се изискват за заемане на длъжността;
- Документ, удостоверяващ необходимия учителски стаж- трудова или осигурителна книжка или друг документ;
- Карта за предварителен медицински преглед /когато са изтекли повече от 3 месеца от последователното прекратяване на трудовото/служебно правоотношение на кандидата;
- Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания и отклонения , при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист-оригинал.
Документи се подават до 27 юли /включително/ в РУО - Враца. Лице за контакт: Мария Вачева - гл. специалист „Човешки ресурси“, тел. 0894 38 50 20.
Надпреварата ще протече в 3 етапа - допустимост по документи, писмен изпит - тест и интервю. Конкурсна комисия ще разработи 3 варианта на тестове с 50 затворени въпроси. Преди започване на писмения изпит председателят на комисията запознава кандидатите със системата на оценяване. Тестът се решава анонимно като всеки кандидат решава анонимно теста. Интервюто с преминалите кандидати ще премине по азбучен ред, съобразно имената им.
Комисията ще оценява кандидатите по няколко компетентности:
- Педагогическа компетентност;
- Управленска компетентност, включваща административна и правна култура; умения за планиране, организиране и контрол, както и за управление на ресурси; гражданска и социална и гражданска компетентност.
07.07.2020, 08:20 часа
2158 1
Коментари

VIP-2009

07.07.2020, 10:45 часа
Еее най накрая да го сменят тоз Барни Йорданов. Светъл път на новопостъпилите с нов директор :)
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha