Община Враца обяви конкурс за стажант-одитор

Община Враца обяви конкурс за стажант-одитор Конкурс за длъжността „Стажант-одитор“ в Звено за вътрешен одит обяви Община Враца. Основното задължение за позицията е пряко участие в одитната дейност на звеното, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти.
Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 100 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението.
 
07.07.2020, 15:48 часа
304 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha