Одобриха 24.6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините

Одобриха 24.6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24.6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г. Средствата са предназначени за финансиране на приетите от правителството по-високи стандарти за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
Изменението е обвързано с мярката за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности, считано от 01.08.2020 г. за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на размерите на възнагражденията до определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера /домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др./ за увеличение на възнагражденията на заетите в този сектор. Мярката е включена в пакета от нови социално икономически мерки на правителството до края на 2020 г.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
01.08.2020, 12:24 часа
165 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha