Половин милион за активно включване на родители в училищния живот

Половин милион за активно включване на родители в училищния живот

178 училища ще получат 498 427.45 лева за активно включване на родители в училищния живот.
Това става по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.
Целта на програмата е насочена към изграждане на партньорство и взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Водещото е желанието на родителите да се включат в училищния живот на децата им, обясниха от МОН.
Предложените до момента от родителите теми за планираните срещи се отнасят до адаптацията на първокласниците в училищната среда, изпити и кандидатстване след 7-ми клас и професионалното ориентиране на учениците. Родителите искат да разговарят още за здравословното хранене на учениците, за емоционалното им състояние, както и за стимулирането им за четене.
Чрез Националната програма за първи път се поставя условие срещите между ученици, родители и учители да се провеждат след заявен интерес от страна на родителите и по предварително зададени от тях теми. Срещите ще се осъществяват под формата на лекции, беседи, а някои и като състезателни мероприятия.
Семейната подкрепа е ключово условие за осъществяване на плавен преход между различните образователни етапи за учениците. Програмата ще подпомогне създаването на здравословна среда за обучение, което играе важна роля за формирането и развитието на личностните качества и социалната компетентност на учениците.
Предвижда се в програмата да се включат над 33 200 родители, а класните ръководители ще проведат над 3 400 срещи с тях.

07.08.2020, 12:49 часа
266 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha