НСИ: Рекорден спад за юни при българския износ на стоки

НСИ: Рекорден спад за юни при българския износ на стоки През 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459.4 млн. лв., или с 4.3% повече спрямо 2018 година.
При сравнение на месечните данни за 2019 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през февруари (18.4%), а най-голям спад е регистриран през юни (5.1%), съобщиха от НСИ.
При износа на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Храни и живи животни“ (14%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (9.5%).
Внесените стоки (по цени CIF) през 2019 г. са за 65 989.9 млн. лв., което е с 5% повече от предходната година (табл. 1 и 2 от приложението). Съпоставката на месечните данни за вноса през 2019 и 2018 г. показва, че най-голямо е увеличението през февруари (17.1%), а най-голямо понижение е регистрирано през юни (6.4%).
При вноса на стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голямо нарастване е регистрирано в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.8%), докато намаление се наблюдава само в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6.1%).
През 2019 г. износът на стоки от България за страните от ЕС нараства с 2.8% спрямо предходната година и е в размер на 38 755.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за ЕС.
Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2019 г. се увеличава с 3.1% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 41 157.9 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания, които представляват 56% от вноса от ЕС.
При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (4.5%).
При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (28%), а най-голямо понижение се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (16.5%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2019 г. е отрицателно и е в размер на 2 402.5 млн. лева. През 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства със 7.5% спрямо предходната година и е на стойност 19 704 млн. лева.
Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50.6% от износа за трети страни.
Вносът на стоки в България от трети страни през 2019 г. нараства с 8.1% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 24 832 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Египет и Сърбия, чийто дял възлиза на 66.4% от вноса от трети страни.
14.09.2020, 12:29 часа
486 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha