Министър Димитров провери склад за пестициди край чипровското село Бели мел /снимки/

Министър Димитров провери склад за пестициди край чипровското село Бели мел /снимки/ Министърът на околната среда и водите Емил Димитров вчера провери склад със стари излезли от употреба препарати за растителна защита, намиращи се в землището на чипровското село Бели мел, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.
По предварителни данни от него се очаква да бъдат извадени и извозени за обезвреждане около 1.8 тона стари препарати за растителна защита. Проверката е свързана с разпоредените от Върховна административна прокуратура инспекции за нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.
Констатирано е, че състоянието на склада в село Бели мел е лошо. В него се съхраняват около 1.8 тона пестициди. Има поставена предупредителна табела „Опасни отрови“, като няма наличие на охрана. Складът е разрушен и е оценен като рисков, тъй като отстоянието му е на около 200 метра от левия бряг на река Огоста. В съседство на склада са разположени и три от т. нар. ББ-кубове, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита, като при огледа им се установи, че единият е корозирал, в лошо състояние е и има следи от течове. От страна на експерти от подразделението Tredi на френската Seche group, които изпълняват дейността по анализ и обезвреждане на пестицидите, беше обяснено, че ББ-кубовете не се препоръчват като метод за съхранение, тъй като това не се счита за окончателно обезвреждане и води до образуване на нови опасни отпадъци. При съхранението самите ББ-кубове се замърсяват и следва да се управляват като опасни отпадъци. Това увеличава повече от двойно разходите за обезвреждане. Тази практика в България е въведена от Евдокия Манева като министър на околната среда от 1997 г., като към настоящия момент не се прилага поради несъответствието ѝ с изискванията на Стокхолмската конвенция.
Старите препарати за растителна защита са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС и АПК, като част от пестицидите са в течно, други в прахообразно състояние. В периода 2015-2019 г. беше реализиран проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Проектът беше пилотен и по него бяха изнесени от страната и унищожени 3 847 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна.
16.09.2020, 11:38 часа
344 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha