Община Мездра припомня, че изтича крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Община Мездра припомня, че изтича крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31 октомври 2020 г. изтича крайният срок за плащане на:
• Данък върху недвижимите имоти;
• Такса битови отпадъци;
• Данък върху превозните средства;
• Патентен данък.
Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 - патентен данък,
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите, включиттелно чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
• в Банка „ДСК“ ЕАД,
• в Кметствата по населени места.

17.10.2020, 16:57 часа
405 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha