Oбщина Лом обяви апетитно работно място, дават добра заплата

Oбщина Лом обяви апетитно работно място, дават добра заплата Община Лом обяви апетитно работно място с добро възнаграждение, научи агенция BulNews.
Свободната позиция е за секретар.
Той организира и отговаря за:
- дейността на общинската администрация и за информационно-техническото обезпечаване;
- деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
- дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
- разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
- работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
- поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
- подготвя и организира местните референдуми и избори с национално значение; 
- изготвя справки и подава необходимата информация пред съответните органи;
- осигурява и контролира административното обслужване на ОбС и комисиите му;
- подготвя и актуализира Устройствения правилник на общинска администрация;
- подпомага кмета на общината;
- изготвя проекти за заповеди, касаещи дейността;
- отговаря за коректното обслужване на гражданите и следи за срочната кореспонденция;
- подготвя проектопредложения до Общинския съвет след упълномощаване от кмета на общината;
- организира атестирането на служителите от общинската администрация;
- изпълнява и други задачи, възложени със заповед на кмета, непротиворечащи на закона.
Мераклиите трябва да имат минимална степен на завършено образование "магистър" и минимален професионален опит 4 години. 
Минималният размер на основната заплата е 750 лв. 
Конкурсът ще се проведе на два етапа - подбор по документи и интервю, уточняват от местната управа. 
Крайният срок за подаване на документи е до 29 януари.
22.01.2021, 08:40 часа
795 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha