Пандемията от COVID-19 увеличи заплатите във Врачанско

Пандемията от COVID-19 увеличи заплатите във Врачанско Пандемията от коронавирус се е отразила добре на заплатите във Врачанско. Средната брутна месечна работна заплата в областта за октомври 2020 г. е 1 316 лв., за ноември – 1 366 лв. и  за декември – 1 397 лева, съобщават от Националния статистически институт.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 7.8%, като достига 1 360 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 22.7%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.6% и "Преработваща промишленост“ - с 13.8%. Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 20.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на годината са получили наетите лица в следните икономически дейности: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”; "Образование”- 1 519 лева; "Държавно управление” - 1 421 лева.
Най-ниско са били платени наетите лица в:  "Административни и спомагателни дейности”- 682 лева; "Други дейности”- 678 лева;  "Хотелиерство и ресторантьорство” - 554 лева. 
28.02.2021, 14:26 часа
935 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha