Община Монтана събра 22 млн. лева от началото на годината

Община Монтана събра 22 млн. лева от началото на годината 22 млн. лв. са постъпили в общинската хазна от началото на тази година, стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет.  
Пред съветниците кметът Златко Живков представи отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. От държавата миналата година Монтана е получила всички предвидени средства общо 33 832 000 лв. Изпълнението на местните приходи е 82% като са събрани 24 000 000 лв.
С най-голям дял са постъпленията от такса за битови отпадъци 4 629 000 лв. Изпълнението на планираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са изпълнени под 50%.
Над 42% от разходите миналата година са били за образование, 21% за жилищно строителство и БКС, 9% за спорт, култура, 8% за администрацията. През изтеклата година редовно са изплащани заплатите, осигуровките и СБКО, е отбелязано в отчета.
За заплати и осигуровки са похарчени 29 000 000 лв,за стипендии и помощи 918 000 лв., за издръжка 13 600 000 лв, за капиталови разходи 5 130 000 лв.
От местните приходи за заплати и осигуровки, дарения, разходи по програми и проекти са отделени 340 430 лв.
Текущият ремонт на улици в Монтана е струвал  767 000 лв, в селата 500 000 лв
Просрочените вземания на общината в края на 2021 г. от неплатени местни  данъци и такси са били 7.2 млн. лв, 13 600 лв. са несъбраните наеми на общински обекти и жилища.
8 289 000 лв е получила общината за изпълнението на европроекти.
Просрочените задължения на общината  в края на годината са били 2 млн. лв., а задълженията по договори с ФЛАГ 7.8 млн лв.
Съветниците приеха и отчета за изпълнение на програмата за намаляване на фините прахови частици и ПАВ в атмосферния въздух. По мярка 5, „Ежегодно периодично миене на уличната мрежа” е посочено, че през 2020 г. са измити улици с площ 1300 дка.
И още – газифицирани са още 2 предприятие и 170 домакинства. В града са озеленени пространства за 37 000 лв.
Според приетите на заседанието отчети на общинските дружества за миналата година, всички имат печалба 9 000 лв „Общински пазар“, 10 000 лв – „Технологичен парк“, 187 000 Депо за битови отпадъци. Най-висока е  средната заплата в Технологичния парк 1 100 лв. В останалите дружества средните месечни възнаграждения са 989 до 995 лв.
Съветниците одобриха и предложение, с което ХГ ”Кирил Петров” става отдел на Регионалния исторически музей.
И още – таксата за хранене на децата в задължителното предучилищно образование занапред ще се заплаща от общината, която ще получава средства за това от държавата.
С промяна в наредбата за местни данъци и такси бе определена такса от 10 лв. „за включване в списъка на водачите за таксиметров превоз всеки ще заплаща по 10 лв.“.
26.03.2021, 12:09 часа
393 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha