Камен Каменов е новият районен прокурор на Враца

Камен Каменов е новият районен прокурор на Враца Камен Каменов е новият районен прокурор на Враца, реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Към настоящия момент той е заместник-ръководител на обвинението и негов административен ръководител.
Припомняме, че Камен Каменов бе единственият кандидат за длъжността. 

Само Камен Каменов иска да стане шеф на Районната прокуратура във Враца

„Мотивацията ми за заемане на длъжността почива на дългогодишния ми стаж в системата на прокуратурата, на професионалната ми ангажираност в конкретната работа по множество наказателни дела и на натрупания административен опит в управлението на РП-Враца като заместник на административния ръководител, заместнмк-районен прокурор. Опит, който считам, че би бил полезен в настоящия момент, с оглед предстоящото оптимизиране на структурите на районните прокуратури и тяхното организационно трансформиране в една обособена, активно работеща и обединена прокуратура, способна ефективно да изпълнява своите задачи и функции“, посочва относно мотивацията си кандидатът. 
Голяма слабост не само за Районна прокурата-Враца, но и за останалите районни прокуратури в региона, е медийната политика.
„Трябва да се поработи повече в тази посока. Ще изготвяме прессъобщения за всяко дело с медиен интерес и ще взимаме участия и в брифинги, по време на които ще разясняваме позицията на прокуратурата по определени казуси“, каза прокурор Каменов.
Сред позитивите в дейността на Районна прокуратура-Враца той посочи спазването на законовите срокове за произнасяне от прокурор, създаване на екипния принцип при разследване на някои дела, представляващи фактическа и правна сложност и постигнатите добри резултати, организацията по дела срещу лица с повече досъдебни производства, която ведно с вземането на адекватни мерки за неотклонение носи ползи за разследванията и намаляването на броя на делата, липсата на върнати от съда обвинителни актове в две последователни години, малкият брой оправдателни присъди и решения по внесени обвинителни актове - 5 за 2019 г.
В коментарите си към кандидата и концепцията му Светла Бошнакова, Евгени Иванов и Йордан Стоев споделиха отлични впечатления от работата на прокурор Каменов дотук, както и факта, че е успял да се справи с управлението на такава тежка прокуратура, дори в качеството си на и.ф. 
Накрая, единодушно Камен Каменов бе избран за районен прокурор на Враца.
 
31.03.2021, 15:11 часа
2698 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha