Община Берковица обяви конкурс за Великден, eто какви са условията

Община Берковица обяви конкурс за Великден, eто какви са условията 1. Цели на конкурса 
 Великден е най-богатият на смисъл и ценности празник. Символизира нашата вяра в доброто и новото начало. Утвърждаването на нравствени ценности и добродетели са основната философия на Великденските празници. Ученето на младите хора на добротворство, на проявления на милосърдие и на състрадание към всяко живо същество, на любов към ближния осигурява благоприятна среда за развитието на подрастващите и е начин за превенция на противообществените прояви и недопускане на агресивно поведение. Човеколюбие, съпричастност, благородство – това е Великден! Празникът на доброто!

2. Целеви групи 
Деца в предучилищна възраст от община Берковица
Ученици от 1. до 12. клас от община Берковица

3. Участници
Конкурсът е насочен към всички български деца и ученици на територията на община Берковица. Участниците се групират в четири възрастови групи:
Първа възрастова група – деца от детски градини;
Втора възрастова група - ученици от I до IV клас (включително);
Трета възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително);
Четвърта възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително).

4. Категории
Лично творчество
Направление „Фотография“ – снимка на собственоръчно боядисано (украсено) великденско яйце, снимка на великденска украса;
Направление „Литература“ – разказ на тема „С Великден в сърцата“;
Направление „Презентация“ – презентация, включваща Великденски (пролетни) обичаи, Великденски традиции, ритуали, история.

5. Оценяване на участниците в конкурса 
Компетентно жури ще отличи по три снимки в двете категории, три разказа, три презентации във всяка от четирите възрастови групи, съответно за 1.,2. и 3. място. Ще бъдат присъдени и поощрителни награди.

6. Критерии за оценяване на творбите      
Придържане към темата на конкурса;
Оригиналност;
Сила на внушенията и посланията;
Добра езикова култура (при есетата и стихотворенията);
Утвърждаване на добродетели и нравствени ценности.

7. Награди
Грамоти
Предметни награди 

8. Изисквания към участниците
 Всеки ученик може да участва с едно произведение във всяка от категориите изпратено в текстов файл (разказ), графичен файлов формат (изображение) за снимките и видеоформат за презентациите на следните електронни пощи: [email protected]  или [email protected] – За конкурса „Великден – човеколюбие и добротворство“.
Всеки разказ, участващ в конкурса, следва да бъде изпратен в текстов файл. Няма изискване за шрифт и размер на шрифт, но използваните знаци в разказа трябва да са до 800 знака без интервалите.
Снимката да се изпрати в графичен файлов формат (jpg, jpeg, bmp, png или друг по избор).
Презентацията да се изпрати във видео формат по избор.
Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител /настойник). Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е всички текстови документи и графични изображения да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника, изписан на латиница.

9. Краен срок
Крайният срок за изпращане на творбите e 25.04.2021 година.
Творбите остават собственост на МКБППНМ и на Община Берковица и ще се използват за популяризиране на Община Берковица и на дейността на МКБППНМ –  Берковица.

10. Наградите са материални.

11. Допълнителна информация за условията за участие можете да получите на: [email protected] и GSM 0884331575 – Димитринка Йоцова – Секретар на МКБППМН.
06.04.2021, 16:55 часа
484 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha