Продължава изпълнението на патронажна грижа в община Борован

Продължава изпълнението на патронажна грижа в община Борован През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка на екологично, цифровото и устойчиво възстановяване на икономиката.  
Проектното предложение “Патронажа грижа + в община Борован“ предвижда предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги за лица над 54 години с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на партронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа и адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейност във връзка с разпространението на коронавируса.
Основни дейности по проекта са патронажа грижа и превенция от COVID-19 в социалната услуга делегирана от държавна дейност. 
По дейност 1 „Патронажа грижа“ – ще бъдат наети домашни помощници, както специалист по здравни грижи и психолог, които да реализират здравно социални услуги. Домашните помощници ще се грижат за потребителите, като ще ги подпомагат в реализиране на техните ежедневни дейности, като пазаруване, почистване, закупуване на лекарства, плащане на битови сметки и др. Здравният специалист ще реализира дейности по изработена методика на Министерство на здравеопазването за реализирането интегрираните здравно-социални грижи. По предварително изготвен график за посещения по домовете на потребителите и по тяхно желание здравният специалист ще измерва кръвно налягане, ще ги подпомага при приемане на лекарства, ще почиства и превързва рани, ще измерва кръвна захар и др. Психологът по проекта ще указва психологическа подкрепа на всички потребители. 
По дейност 2 „Превенция на COVID-19 в социална услуга делегирана от държавата дейност“ към Център от семеен тип за деца без увреждания - Борован ще бъде нает допълнителен помощен персонал на длъжност хигиенисти. Основни задължения на наетия персонал е почистване и хигиенизиране на общите части, помещенията за хранене и спане на потребителите, както и в рамките на деня, четири пъти дневно да извършват дезинфекция на помещенията. В рамките на тази дейност е предвидено да бъдат ремонтирани и обновени три стаи в дома, които да бъдат пригодени за изолатори при възникване на заразяване на домуващите с цел ограничаване на разпространението на коронавирус.   
Настоящето проектно предложение ще се реализира в рамките на 13 месеца, както услугите за 23 потребителни на патронажната грижа и 24 потребители на ЦНСТДБУ ще се реализират в рамките на 12 месеца. Общата стойност на проекта е 110 372.78 лева.   
Настоящият проект е продължение на реализиран проект между община Борован и община Криводол “. Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот“ по процедура “Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - Компонент 2 и Компонент 3.
 
13.04.2021, 14:09 часа
501 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha