Иван Гешев разпореди проверка на Затвора във Враца и общежитието към него

Иван Гешев разпореди проверка на Затвора във Враца и общежитието към него

На 31 май със заповед на главния прокурор Иван Гешев е разпоредено извършването на проверки в затворите и затворническите общежития в страната, научи BulNews.
Същите се извършват в съответствие с правомощията на Прокуратурата по осъществяване на надзора за законност при изпълнението на наказанието лишаване от свобода.
На административните ръководители на Софийска градска прокуратура и окръжните прокуратури във Враца, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч и Кюстендил е възложено сформирането на екипи за извършването на проверки в затворите и общежитията към тях. Проверките имат за цел да установят спазват ли се разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и съответната актуална заповед на министъра на правосъдието, регламентиращи притежаването и забраната за притежаване и ползване на вещи и предмети от лишените от свобода.
В хода на проверките следва да се установи и дали пенитенциарната администрация еднакво и точно е прилагала закона при издаването на заповед за „домашен отпуск“ на лишените от свобода в периода 01.06.2020г. - 31.05.2021г.
Обект на проверката са и организацията на охраната в затворите и затворническите общежития, както и дали се спазва регламентирания в ППЗИНЗС ред при постъпили оплаквания за упражнено насилие - осигурява ли се незабавен достъп до медицински специалист, извършва ли се щателен медицински преглед, предприемат ли са незабавни действия по уведомяване на съответната прокуратура и изпращане на относимите документи, осигурява ли се допълнително освидетелстване на пострадалия от независим експерт и др.
Проверяващите следва да установят какъв е броят на регистрираните случаи на постъпили оплаквания за упражнено насилие и констатирани травматични наранявания за проверявания период, по колко от тях е уведомена съответната прокуратура и как са приключени образуваните преписки.
Докладите за резултатите от проверките следва да се изготвят в кратки срокове. Указано е в случаи на установяване на данни за престъпления или нарушения, да се предприемат необходимите действия за отстраняване на закононарушенията и ангажиране на наказателна и/или дисциплинарна отговорност на виновните лица.

14.06.2021, 13:48 часа
3370 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha