Община Мездра набира кандидати за създаване на доброволно формирование

Община Мездра набира кандидати за създаване на доброволно формирование Община Мездра набира кандидати за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината, съобщиха от местната управа. 
Кандидатите за доброволци трябва да отговарят на следните изисквания: 
• да са навършили 18 години; 
• да имат средно образование; 
• да са клинично здрави, което се доказва с медицинско свидетелство; 
• да са психически здрави, което се доказва със справка от Психодиспансер - Враца; 
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани. 
Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение. 
С одобрените кандидати ще бъде сключен индивидуален договор, осигурява се обучение и екипировка, застрахова срещу злополука и осигуровка за всички социални рискове.
Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, като своевременно уведоми кмета на общината. 
Възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва: 
• 100% от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на обучението; 
• 200% от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. 
Доброволното формирование се привлича за работа в района на бедствието след обявено със заповед „бедствено положение” от кмета на общината или при предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари или извънредни ситуации, когато не е обявено бедствено положение.    
Кандидатите подават документи в Център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра (ул. „Христо Ботев” №27). 
Необходими документи за кандидатстване: 
• заявление до кмета на общината за включване в състава на доброволното формирование по образец;
• формуляр за кандидатстване по образец;
• медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; 
• справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
• свидетелство за съдимост;
• копие на диплом за завършено образование, специалност или правоспособност; 
• копие на други документи за завършени курсове и подготовки, доказващи допълнителни умения на кандидата (заварчик, оксиженист, рязане с моторен трион, умения за работа с височинна екипировка; медицинско образование и др.);
• писмено съгласие от работодателя - за заетите по трудово или служебно правоотношение;
• декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 
01.07.2021, 08:20 часа
382 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha