Община Чипровци поема контрола над отпадъците

Община Чипровци поема контрола над отпадъците За последните 5 години количеството депонирани на регионалното сметище от Чипровци и селата отпадъци са се увеличили с над 77 тона. През 2016 г. боклуците са били 856.26 т, а през 2020 г. стигат 933.28 т. Местната управа се стреми към напълно организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Опразването на контейнерите става по график. Количеството разделно събрани хартия и картон, пластмасови и стъклени опаковки е почти постоянно между 2016 и 2020 г. През миналата година са изхвърлени в цветните контейнери 1440 т хартия, 1330 т пластмаса и метал, както и 2400 т стъкло.
На територията на община Чипровци няма действаща инсталация за третиране и депа за строителни отпадъци, но има стари замърсявания, за които местната управа предприема поетапно почистване.
Намеренията на общината са до 2028 година да бъдат създадени условия за намаляване количеството депонирани отпадъци и да се увеличат рециклираните. Създаване на условия за третиране на биоразградимте също е приоритет. Основните компоненти на Общинската програма за управление на отпадъците за периода до 2028 г. преди всичко очертават перспективи и насоки за развитие.
21.07.2021, 16:55 часа
501 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha