От 1 октомври: Търговията с природен газ само след издаване на лиценз

От 1 октомври: Търговията с природен газ само след издаване на лиценз Във връзка със законовите изисквания, предвиждащи от 1 октомври 2021 г. дейността „търговия с природен газ“ да се извършва единствено въз основа на издаден лицензи. Комисията за енергийно и водно регулиране информира всички заинтересовани лица да имат предвид, че съгласно приетите изменения и допълнения в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2021 г., дейността „търговия с природен газ“ ще се извършва въз основа на издадена лицензия.
Търговците на природен газ следва да подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия. Процедурата за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи.
Към настоящия момент в Комисията са подадени 17 заявления за издаване на лицензия за „търговия с природен газ“.
С оглед своевременното разглеждане на постъпилите заявления за издаване на лицензии и произнасяне по тях, КЕВР напомня, че нормативно определения срок, в който Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия, е до 3 месеца от подаването на заявление.
Всички заинтересовани лица следва да имат предвид нормативно определените срокове и изисквания за подаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, тъй като това е в интерес на самите заявители.
26.07.2021, 14:58 часа
434 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha