Първите ученици от дуалната форма на обучение в ПГ по МСС започнаха работа в Локомотивно депо-Мездра

Първите ученици от дуалната форма на обучение в ПГ по МСС започнаха работа в Локомотивно депо-Мездра Благодарение на доброто сътрудничество между „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - Мездра учениците от първия випуск в специализираната паралелка по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, вече са назначени на трудови договори в Локомотивно депо - Мездра, съобщиха от националната железопътна компания. 
Осигуряването на трудова заетост на завършилите средно образование е част от дуалната форма на обучение, след като през миналата учебна година те преминаха практическо обучение в дружеството по производствена практика. 
Специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, е в списъка със защитените от държавата специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Записалите тази специалност възпитаници на гимназията могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ - Пътнически превози” предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища. 
Мездра е основен железопътен център за Северна България и в тази връзка БДЖ се стреми към реализирането на бъдещо сътрудничество с професионални гимназии в област Враца. Идеята е след придобиването на квалификация да бъде предоставена възможност за намиране на свободни работни места в сферата на железопътния транспорт на бъдещи специалисти. 
Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на „БДЖ - Пътнически превози”. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател.

 
17.09.2021, 14:49 часа
358 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha