Набират доброволци за помощ при бедствия и аварии във Враца

Набират доброволци за помощ при бедствия и аварии във Враца Община Враца набира доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, съобщиха от местната управа.
Основни дейности по защитата на населението, които трябва да изпълняват доброволците са:
1. Спасителни операции.
2. Ограничаване и ликвидиране на пожари.
3. Операции по издирване и спасяване.
4. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
5. Оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
6. Други операции, свързани със защита при бедствия.
Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение, физически и психически здрави, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер /освен ако е реабилитирано/, с умения за работа в екип, способни да поемат отговорност. Служители от Министерството на вътрешните работи /МВР/ и военнослужещи от Министерството на отбраната /МО/, не могат да членуват в доброволни формирования.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление до Кмета на Община Враца за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.
- Формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2 .
- Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
- Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
- Свидетелство за съдимост.
- Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност. 
- Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно приложение № 3.
- Актуална снимка с размери 3.5 х 4.5 см.
- Копие от лична карта.
- Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника  и/или оборудване, ако има такъв.
- Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такова.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в Информационния център на Община Враца.
Крайна дата за подаване на документите -  до 27.10.2021 г.
Брой на вакантните места – 30.
Лице за контакти: Ивайло Тошев гл. експерт  „АСД, УК, ОМП, ССИ и ДЛЗЛД“ - стая № 93 в Община Враца.
 
02.10.2021, 16:28 часа
691 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha