Съдия Анелия Цекова встъпи в длъжност „Заместник председател“ на Районен съд - Монтана

Съдия Анелия Цекова встъпи в длъжност „Заместник председател“ на Районен съд - Монтана Съдия Анелия Цекова встъпи в длъжност „Заместник на Административния ръководител – заместник Председател“ на Районен съд /РС/ - Монтана.
След избора на съдия Десислава Цветкова за Административен ръководител - Председател на РС – Монтана и встъпването й в длъжност през юни т. г. на общо събрание на съдиите в Районен съд съдия Цветкова предложи за свой заместник Анелия Цекова и кандидатурата й бе подкрепена от нейните колеги.   След положителни становища на съдийската колегия и колегията за професионална етика към Висшия съдебен съвет/ВСС/ с решение от 5 октомври 2021 г. Анелия Цекова е назначена за заместник председател на РС – Монтана. Съдия Цекова е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, работила е като юрисконсулт в Териториално управление на съобщенията и Пощенска банка – Монтана и като адвокат. От 22 година Анелия Цекова е съдия в Районен съд – Монтана и разглежда преимуществено граждански дела. Има ранг„ съдия във Върховен касационен съд /ВКС/ и Върховен административен съд /ВАС/ “Дейността на съдиите е изключително трудна и отговорна. От всяко едно дело – и гражданско, и наказателно, зависят човешки съдби и аз, и колегите ми се стремим никога да не забравяме това!“, казва съдия Анелия Цекова.
 
27.10.2021, 15:49 часа
684 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha