Листата на ВМРО във Враца е съставена от доказани професионалисти и патриоти /снимки/

Листата на ВМРО във Враца е съставена от доказани професионалисти и патриоти /снимки/ Уважаеми приятели, 
Професионализмът има значение! Листата на ВМРО за Враца е съставена от доказани професионалисти в областта на културата, науката, образованието, социалната политика, здравеопазването, отбраната и въоръжените сили, икономиката, енергетиката, местното самоуправление и централната власт. Тя е съчетание от опит и младост. В нея са включени само местни хора от Врачанския край, с безупречна репутация, чиито патриотизъм не подлежи на съмнение. ВМРО е с номер 21.

Кандидатска листа на ВМРО – Бъларско национално движение за 6-ти Врачански МИР

1. КРАСИМИР БОГДАНОВ
Роден през 1974г. в гр. Враца. Средно образование завършва в Техникум по строителство и архитектура – Враца. Висше с образователна степен магистър по история завършва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2001 е преподавател в СУ „Христо Ботев“ гр. Враца. Общински съветник и председател на комисията по образование, култура, социална и религиозна политика в гр. Криводол от 2003 до 2007. От 2007 – 2011 е зам.-председател на Общински съвет – Враца, а от 2011до 2014 - зам.-кмет на Община Враца по образование, култура, спорт и туризъм. Народен представител от Враца в 43-то и 44-то народно събрание - председател на групата за приятелство с Албания, зам.-ръководител на българската делегация в ПАСЕ. Член на Македонския научен институт – София и на Клуба на дейците на културата – Враца. Патрон на Програмата за патриотично възпитание в Област Враца, на турнирът по мини футбол „Трети март“. Организатор на ежегодната среща във Враца по проблемите на българите в чужбина. Автор на филма „Българите в Косово“, на книгата „Забравени герои“ и на множество публикации в регионални и национални издания. Женен с едно дете.
Водач на листите на ВМРО за Враца и Видин.

2. РОБЕРТИНО МАРИНОВ 
Роден през 1965г. Завършва висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър - специалност „Публична администрация“. Магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет –Пловдив.
Работил е като помощник-машинист в СО АЕ- Козлодуй, в МЗ „Изгрев“ – Оряхово“, като зам.-директор на Общинска болница –Оряхово. До 2006 работи в Община Оряхово като Директор на Дирекция. В периода 2006 - 2012 г. е Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Оряхово. От 2011 до 2017 – общински съветник в Оряхово. От 2017 до 2021г. е зам.-областен управител на Област Враца. Баща и дядо. Владее отлично руски език.

3. инж. МЛАДЕН ЙОРДАНОВ
Роден 1952г. в с. Краводер. Завършил е техникум по механо-електротехника „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Враца с придобита квалификация „Среден-техник монтаж на промишлени съоръжения“. Магистър инженер по специалност „Автотранспорт-автомобили, трактори и кари“. Дългогодишен ръководител на ПГХ-Чирен. До 2019 г. е бил член на Комитета WOC -2 по подземно съхранение на газа към „Международен газов съюз“.

4. д-р ЕМИЛ МЛАДЕНОВ
Роден на 20.01.1960г. Завършва медицина ВМИ гр. Плевен през 1986г. с образователна степен магистър. През 1992 придобива специалност Вътрешни болести, а през 1997г. - Ендокринология и болести на обмяната в МУ-София. От 2008 има професионална квалификация здравен мениджмънт от ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград.
Първоначално работи като участъков лекар в Първа поликлиника на Окръжна болница, гр. Враца.
От 1991-до момента е Специалист-ендокринолог във Вътрешно отделение по Ендокринология и Хематология на МБАЛ „Хр. Ботев“ АД, гр. Враца.
2005-2014 - Медицински управител на МЦ „Св. Пантелеймон“, гр. Бяла Слатина. 2013-до момента е Председател на КТ “Подкрепа“ - МБАЛ „Хр. Ботев“ АД.
Владее руски и английски. Интересува се от история, политика и спорт.

5. ГЕОРГИ ГАНЕЦОВСКИ
Роден през 1966 година в гр. Видин. Завършил е Гимназия с преподаване на френски език „Анри Барбюс” в гр. Враца. През 1993г. завършва СУ „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет със степен магистър по история и археология. Като специалист „Праистория” разработва докторантура на тема „Керамичните комплекси от късния халколит и протобронзовия период в Северозападна България, в контекста на европейския Югоизток”. От юли 1994 година до октомври 1998 година е уредник в отдел „Археология” към Исторически музей – гр. Монтана. От октомври 1998 година до момента е уредник в отдел „Археология” при РИМ – Враца. Притежава лиценз за оценка на археологически паметници на културата, нумизматика и антиквариат – 9239/24.11.2000. От ноември 2015 година е директор на РИМ-Враца. Професионалните му интереси са насочени към епохата на праисторията: неолит и енеолит – архитектура, керамика, култова пластика. Участва в регионални, национални и международни научни конференции. Има публикации в международни, централни, регионални и местни научни и популярни издания.

6. о. р. полк. ПЛАМЕН КЮКОВСКИ
Роден през 1960 г. в с. Рогозен. Завършил е техникум по „Речно корабостроене и корабоплаване“, висше военно училище „Васил Левски“ - Велико Търново, Военна академия „Г.С.Раковски“. Магистър по „Национална сигурност и отбрана“, завършил езиков курс II-ро ниво немски език в ИЧС и ВА „Г.С.Раковски“.
Работи в Министрерство на отбраната, като достига до командир на стационарната комуникационна мрежа и началник отдел комуникации в „Щаб по осигуряване и поддръжка“. Работи и в Столична община – Дирекция „Сигурност“

7. д-р ТИХОМИР ТОДОРОВ
Роден през 1968г. в гр. Враца на знаковата дата 3 март. Висше образование придобива в „Тракийски Университет“ гр.  Стара Загора – специалност - Ветеринарна медицина. В момента е практикуващ ветеринарен лекар и собственик на Ветеринарна амбулатория в с. Краводер, общ. Криводол. С управленски опит в областта на отбраната, сигурността и охранителната дейност. Женен е един син – студент по медицина в гр. Плевен.

8. КРАСИМИР АНГЕЛОВ 
Роден на 17.10.1973 г. в гр. Враца. Основното си образование завършва в с. Згориград. Увлича се по изобразителното изкуство и е приет в Средно специално художествено училище ,,Илия Петров” гр. София. След завършването на образованието си работи в областта на живописта и иконописта. Участва в десетки самостоятелни и колективни изложби в страната и чужбини. Притежатели на неговите произведения са ценители от цял свят.
Красимир Ангелов е избран за общински съветник в Общински съвет – Враца от листите на ВМРО в три поредни мандата. Активно участва в постоянни и временни комисии, както  и в заседанията на общинския съвет. По негово предложение е приет фонда за асистирана репродукция, както и редица промени в нормативната уредба на общината в интерес на обществеността. Председател е на Постоянната комисия по култура към Общински съвет – Враца за настоящия мандат, както и на Фонд култура за мандат 2015 – 2019 г. Подпомага културно – просветната, както и читалищната дейност в Община Враца.

9. БЕТИНА ИВАНОВА
Казвам се Бетина Иванова, на 27 години, родом от град Враца. Към момента работя като медицинска сестра във врачанско лечебно заведение. Средното си образование завърших в СУ "Христо Ботев", град Враца, в профилирана паралелка с интензивно изучаване на биология и химия. Бакалавърската степен от висшето си образование придобих през 2016 година в МУ Плевен, специалност "акушерка". В началото на 2021 година завърших  и магистърска степен в същия университет, специалност "Управление на здравните грижи". Участвала съм в редица проекти свързани с развитието на читалищната дейност в малките населени места, както и в международни проекти като "Коменски" и "ЮНЕСКО". Владея английски език. Най-голямата ми гордост е тригодишната ми дъщеря!

10. о. р. подп. ИВАН ДЖУНОВ
Роден през 1956 г. в гр. Враца. Завършил висшето военното артилерийско училище в гр. Шумен и Военна академия „Г. С Раковски” - София. Служил 27 години като офицер в различни гарнизони – в Самоков, Хасково, Димитровград, Плевен и Враца. Членува в СОСЗР /Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва/. 
Иван Джунов обича да се занимава с история. Автор на – както скромно отбелязва – малка брошурка за битката при Добрич, част от Добричката епопея през 1916 г., в която участва и 35-и пехотен Врачански полк. И тази брошурка му дава увереност да създаде книгата – „Войскови живот и командири след Освобождението във Враца. 35-и пехотен Врачански полк през войните за национално обединение (1912-1918)”. Семеен с едно дете-студент.

11. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА-ГЕРГОВА
Родена през 1963г. в гр. Кнежа. Завършила  ПМГ “Академик Иван Ценов“ – Враца. Магистър по Икономика на селското стопанство от УНСС. Завършва Технически университет - Мениджмънт и маркетинг, ЮЗУ Благоевград - Счетоводство и контрол, Софийски университет – Педагогика.
Работила като технолог в изчислителен център, оператор в Местна промишленост и битови услуги, в кметство Бели Извор като инспектор бюджет, във ТК „Вратица“ като Вътрешно ведомствен контрол, в Спортни имоти – Враца като главен счетоводител. От 2002 година работи в АЕЦ „Козлодуй“ като счетоводител.
Владее руски и английски езици.

12. МОМЧИЛ ЯНКОВ
Завършил висше образование, магистърска степен - специалност „Политология. Дипломация и национална сигурност“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Най-младият общински съветник в ОбС Враца. Член на постоянните комисии по Образование; по Екология, земеделие и гори и по Развитие на селата на територията на Община Враца.
Председател на Младежката Организация на ВМРО Враца. Зам.-председател на Национален младежки комитет на ВМРО и отговорник за Северозападна България.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
03.11.2021, 09:49 часа
2567 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha