Даниел Псалтиров встъпи в длъжност „Съдебен помощник“ в Районен съд-Монтана

Даниел Псалтиров встъпи в длъжност „Съдебен помощник“ в Районен съд-Монтана Даниел Псалтиров встъпи в длъжност „Съдебен помощник“ в Районен съд-Монтана. Той подписа акт за встъпване в длъжност и положи клетва пред Административния ръководител – Председател на РС-Монтана съдия Десислава Цветкова.
Псалтиров е завършил Академията на МВР и специалност “Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 2008 г. Работил е 17 години в системата на МВР като е заемал длъжностите разследващ полицай, началник на РУ-Монтана, зам.-директор и директор на ОД на МВР-Монтана. Мястото на „Съдебен помощник“ в Районен съд-Монтана Даниел Псалтиров заема след спечелен конкурс през месец октомври 2021 г. Съдебният помощник е съдебен служител с юридическо образование, който подпомага съдиите, административния ръководител на съда и заместниците му в тяхната работа като изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава съдебна практика и становища в правната доктрина; прави сравнително-правни проучвания; изготвя становища по писма и сигнали по правни въпроси постъпили в съда и  др.
 
19.11.2021, 12:18 часа
6092 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha