Политически трус! ОИК прекрати правомощията на кмета на Борован Десислава Тодорова, задават се извънредни избори

Политически трус! ОИК прекрати правомощията на кмета на Борован Десислава Тодорова, задават се извънредни избори Общинската избирателна комисия в Борован прекрати правомощията на кмета Десислава Тодорова, научи агенция BulNews.
От присъстващите на приключилото преди минути заседание 13 души, 10 са гласували “За”, а трима “Против”. Десислава Тодорова беше издигната от ДПС.
Отстраняването е във връзка с доказан конфликт на интереси от страна на кмета на Борован, която през първия си мандат е отдала хиляди декари общинска земя на мъж, с който живее на семейни начала и имат общо дете.
След като конфликтът на интереси бе доказан от съда, ОИК-Борован заседава, но поради липса на кворум Тодорова остана на поста си.
Последното доведе до безкомпромисни действия на Окръжна прокуратура- Враца, която изготви предложение на основание чл. 100, във връзка с чл.99 от АПК, което предложение бе изпратено до ОИК Борован, с което се предлага на комисията да се възобнови производството и да се отмени решение № 145 от 7.10.2021 г., а именно, че не е налице необходимото мнозинство и да се приеме решение по чл. 42, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА – текст, според който пълномощията на кметовете се прекратяват предстрочно при влизане в сила на акт, чрез който е установен конфликт на интереси.
Припомняме, че още през първия си мандат на управление, Десислава Тодорова отдава под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъж, с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете.
Скандалът успешно е скрит от обществеността, докато текат делата, а по време на съдебния процес има не малко парадокси.
Единият от тях е, че САС не намира конфликт на интереси в това, че Десислава Тодорова участва в отдаването на голям брой земеделски имоти на собствения си мъж.
КПКОНПИ, правоприемник на КПУКИ също не е установила конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова – кмет на Община Борован,  в качеството й на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.), поради липса на частен интерес – неин или на свързано с нея лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Историята
В периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован, в съответствие с правомощията си по ЗМСМА е взел решение за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи за пасища.
Във връзка с решението за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост само за регистрирани земеделски стопани е изготвен списък на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни за 2013 г. в с. Борован.
Сред правоимащите и участвали в процедурата фигурира и лицето Е. Ч., който е във фактическо съжителство с Десислава Тодорова – кмет на Община Борован към онзи момент.
Двамата живеят на семейни начала в едно домакинство и от съжителството си имат общо дете.
При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ  лицето Е. Ч.
След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г., Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община  Борован, обявила за спечелил търга  за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Е. Ч.
С издаването на 8 бр. заповеди Десислава Тодорова е определила като спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост – земеделският производител Е. Ч., с когото са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.). По този начин Тодорова реално е осъществила фактическия състав на чл.2 и чл. 8 от ЗПУКИ.
Определените от ЗМСМА действия при подобни ситуации са ОИК-Борован да прекрати правомощията на Десислава Тодорова като кмет на община Борован, а именно:
Член 42 ал.1 точка 11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се прекратяват правомощия на кмета.
Член 42 алинея 4 ) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.
Решението на ВАС е с № 7613 от 24.06.2021г:
УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. Т., като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..
ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
09.01.2022, 14:12 часа
8602 9
Коментари

dunhil4e

10.01.2022, 16:00 часа
В Община Враца голямата далавера с девет тролей за 32 милиона докарани от Беларус са втора употреба, тук са боядисани и са като нови, рушвета е един милион лева за Коки подарък от Пашата.

г-н Мимо

10.01.2022, 13:42 часа
Коки Далаверата ще трябва да връща и повръща много парички и апартаменти ако не ги е занесал по южна България на тъсто и тъщата.

dunhil4e

10.01.2022, 12:13 часа
А кмету на Враца до кога ще лапа и баламосва врачани ще се задави от неговата лакомия и от толкова далавери.

борован

10.01.2022, 10:13 часа
А кмета на Криводол кога? - балдъза, баджанак?

олаф

10.01.2022, 00:23 часа
Наивно е да се мисли, че нещо ще се промени. След толкова дълго "управление" тази мини-шайка е овладяла всичко в Борован и на изборите могат да си изберат който поискат. Докато каскетите царуват няма шанс за оправия. Не се чудете защо сме на дъното.

Врачанка

09.01.2022, 21:38 часа
Много добра новина за Борован. Крайно време беше тази нагла персона да се махне.

Ебанчев

09.01.2022, 16:28 часа
Над десет години тая мърша и мъжо и мародерстват в Борован и околията! Никой не ги закача, защото са от ДПС. Сега са се сетили - след дъжд качулка .....

браво

09.01.2022, 15:47 часа
Да връща краденото и заплати неправомерно взимани и да се маха тая па....а.

ААААААААа

09.01.2022, 14:39 часа
И какво стана ПАК ДАЛАВЕРИ!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha