Банковите преводи вече ще пристигат за час

Банковите преводи вече ще пристигат за час От февруари всички парични преводи, които физическите лица и фирмите извършват помежду си през банките в България, ще са в рамките на час. До момента това беше възможно само срещу заплащане на солидна банкова такса.
От БНБ уверяват, че банките повече няма да имат основание допълнително да таксуват бързите трансакции.
Към момента преведените пари често се забавят и пристигат при получателя едва на следващия ден. Причината е, че разплащания през системата БИСЕРА се извършват три пъти дневно, и в зависимост от това кога са наредени, могат да са налични по сметка на другия ден. Ако клиентът иска да е сигурен, че парите ще пристигнат веднага, тогава се ползва системата RINGS, а това е свързано и с допълнителна такса.
Новата по-бърза услуга е резултат от работата по проект, започнал през 2020 г., посочва централната банка. При него клиентските преводи вече ще се извършват съгласно изискванията на Единната зона за плащания в евро (SEPA). На практика платежните нареждания ще се изпълняват 24 часа в денонощието през всички календарни дни на годината.
Това особено ще ускори превода на работни заплати като всички работници в рамките на един час ще получават възнагражденията си, независимо на коя банка са клиенти. В рамките на час ще можем да захраним сметката на роднина, близък, бизнеспартньор или доставчик.
При спряна услуга от даден оператор - например телефон, ток или вода, дължимата сума ще бъде получена по-бързо при извършване на превод от клиента и услугата ще бъде възобновена.
Засега обаче плащанията към бюджета са изключени от нововъведението. Там левовите трансакции ще преминат в SEPA на по-късен етап.
Новата услуга не означава обаче премахване на банковите такси за преводи. Въвеждането на стандарта SEPA за всички преводи в лева ще се таксува според действащите тарифи на банките, но БНБ подчертава, че новата услуга не трябва да увеличава таксите, които потребителите и бизнесът заплащат за извършване на платежни операции.
Изпълнението на кредитни преводи в левове по SEPA стандарта ще се извършва при прилагане на широко разпространения в Европа сетълмент модел - с използване на специална сметка в централната банка за предварително осигуряване на средства от банките за извършване на плащания. Клиентските кредитни преводи ще бъдат изпращани в общ файл от банката на наредителя към системата БИСЕРА. На практика в един файл могат да се групират множество индивидуални плащания, всяко от които с размер до 100 хил. лв.
Индивидуални плащания на стойност над 100 хил. лева ще продължат да се изпълняват, както и досега - чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, оперирана от БНБ. Времето за изпълнение на такъв кредитен превод остава в рамките на един час.
10.01.2022, 13:49 часа
510 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha