Административен съд-Видин отмени решения на общинския съвет

Административен съд-Видин отмени решения на общинския съвет Административен съд-Видин отмени решения, взети с протокол № 14/30.12.2021 г. на Общинския съвет, както следва: Решение №184 за приемане на изменен и допълнен поименен списък за капиталови разходи на Община Видин за 2021г.; Решение №186, с което е прието изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Решение №187, с което е прието изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин, като незаконосъобразни. 
Решенията на съда подлежат на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните. 
 
19.05.2022, 15:24 часа
257 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha