ОИК пак прекрати правомощията на кмета на Борован, Десислава Тодорова ще обжалва

ОИК пак прекрати правомощията на кмета на Борован, Десислава Тодорова ще обжалва Oбщинската избирателна комисия в Борован отново прекрати правомощията на кмета инж. Десислава Тодорова. Това стана ясно от решение с №149, което бе публикувано на сайта. То гласи, че не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно след обявяването му. Това обаче, не се определя от ОИК, а от закона. Агенция BulNews се свърза с Десислава Тодорова, която заяви, че ще обжалва в законоустановения срок и казусът още не е приключил, а Борован продължава да има кмет. 

Ето пълния текст на решението на ОИК: 

Решение №149/19.06.2022 г.

ОТНОСНО: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмета на община Борован и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на община Борован.

В ОИК - Борован на 05.10.2021 г. с вх.№ 300 са получени документи КПКОНПИ, удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, за предприемане на необходимите действия по компетентност по отношение на Десислава Тодорова – кмет на община Борован, във връзка с Решение № 7613/24.06.2021г. на ВАС – София, с което установява конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова, като кмет на община Борован за периода 2011-2015 г. Към писмото са приложени:  Решение № РС -16469-19-099/18.12.2019 год. на КПКОНПИ – София, Решение №7288/15.12.2020 на АССГ и Решение на ВАС 7613/24.06.2021г.

Съгласно чл.80, ал.1 от ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване на длъжност, освен когато в КРБ е предвидено друго.

Съгласно чл.42, ал.2 от ЗМСМА. Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК – т.3.1, буква „м“ и Решение №1134-МИ/14.04.2022 г. на ЦИК – т.IV и т.IV.1 -  обстоятелствата по ал.1 се установяват със съответните документи, издадени от компетентните органи.

Предвид горното, както и изложените мотиви и приетото предходно решение №148 от 19.06.2022 г., комисията счита, че са на лице предпоставките за гласуване на решение за прекратяване предсрочно пълномощията на Десислава Димитрова Тодорова като кмет на община Борован.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1,  т. 11,  ЗМСМА

Р Е Ш И:

Констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Десислава Димитрова Тодорова – кмет на община Борован, обявен  с Решение № 132-МИ/04.11.2019 г.  на ОИК-Борован.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Десислава Димитрова Тодорова  удостоверение от ОИК Борован , за избран кмет на община.

Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

Решението,  на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

Председател: Яна Тошева Бецинска-Георгиева

Секретар: Ани Мариянова Искренова
20.06.2022, 09:13 часа
1779 1
Коментари

Комби

03.07.2022, 15:59 часа
Какво ще обжалва тая безсрмница, тая няма ли срам, осрала се е до ушите и все ламти. ууу д...ба тоя некреш.
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha