ВСС предлага разкриване на длъжност в Окръжна прокуратура-Монтана

ВСС предлага разкриване на длъжност в Окръжна прокуратура-Монтана Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да съкрати 4 щатни длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, като разкрие 3 длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и 1 длъжност „следовател“ в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура - София, считано от 02.07.2022 г.
Предлага се да бъдат съкратени 3 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, като се разкрие 1 длъжност „следовател“ в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура - Монтана, и 2 щатни длъжности „следовател“ в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура - Пловдив, считано от 02.07.2022 г. 
Съкращаване на 1 свободна щатна длъжност „следовател“ в Окръжния следствения отдел на Окръжна прокуратура - Шумен, и разкриването й в Окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура - Варна, както и съкращаване на 1 длъжност „младши следовател“ в Окръжния следствения отдел на Окръжна прокуратура – Търговище и разкриването на 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Търговище, считано от 02.07.2022 г. също са част от предложението.
Колегията предлага и съкращаване на 5 щатни длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, които да бъдат разкрити съответно 3 длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и по 1 длъжност „младши следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София и в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура - София, считано от 04.07.2022 г.
Предложенията за оптимизиране са във връзка с назначаване на младши следователи, по обявените конкурси, с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/31.01.2018 г. и протокол № 03/30.01.2019 г., на длъжност „следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ.
Прокурорската колегия на ВСС внася предложенията в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 23.06.2022 г., за разглеждане и произнасяне.
23.06.2022, 09:55 часа
601 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha