ВСС назначи младши следовател в Окръжна прокуратура-Монтана

ВСС назначи младши следовател в Окръжна прокуратура-Монтана Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи младши следователи на длъжност „следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ, по обявените конкурси с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/31.01.2018 г. и по протокол № 03/30.01.2019 г. Считано от 2 юли 2022 г. в Следствените отдели в окръжните прокуратури са назначени на длъжност „следовател“, следните младши следователи:
- Георги Тренчев, Виктор Михов, Лиляна Божилова, Пепа Господинова-Узунова и Иван Диков - от Следствения отдел в Специализираната прокуратура, назначени в Софийска градска прокуратура;
- Елена Делийска - от Следствения отдел в Специализираната прокуратура, назначена в Окръжна прокуратура – София;
- Васил Василев - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград, назначен на длъжност „следовател, там;
- Александър Георгиев - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана, назначен на длъжност „следовател", там;
- Елена Василева-Сукалинска – от Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, назначена на длъжност „следовател, там;
- Александра Ножарова и Диана Георгиева - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, назначени на длъжност „следовател, там;
- Веселин Михайлов - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян, назначен на длъжност „следовател, там;
- Димитър Димитров - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково, назначен на длъжност „следовател, там;
- Моника Пашова - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч, назначена на длъжност „следовател, там;
- Петър Стойнев - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, назначен на длъжност „следовател, там;
- Георги Иванов - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, назначен на длъжност „следовател, там;
- Жаклин Господинова - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище, назначена на длъжност „следовател, там;
- Силвия Мусърлиева - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Търговище, назначена в Окръжна прокуратура – Пазарджик;
- Валери Пенев - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен, назначен в Окръжна прокуратура – Сливен;
- Мартин Скрипкин - от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, назначен на длъжност „следовател, там;
- Срокът на назначението на Орлин Бозов - младши следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Кърджали е продължен до 29.08.2022 г., като считано от 30.08.2022 г. е назначен на длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково.
29.06.2022, 16:54 часа
747 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha