България с най-голям растеж на емисиите парникови газове в ЕС

България с най-голям растеж на емисиите парникови газове в ЕС

През първото тримесечие на 2022 година емисиите парникови газове от икономиката на ЕС са били 1029 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид, което е увеличение със съответно 7 на сто и 6 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 и 2021 година.
Все още обаче те остават под равнищата, отчитани преди COVID-19, съобщава Евростат.
За сравнение, през първото тримесечие на 2019 година икономиката на ЕС е емитирала 1035 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид.
През първото тримесечие на 2022 година икономическите сектори, които са допринесли в най-голяма степен за емисиите парникови газове, са домакинствата (24 на сто), електроенергията, доставки на газ (21 на сто) и производството (20 на сто), следвани от селското стопанство (12 на сто), транспорт и съхранение (10 на сто). Емисиите парникови газове са нараснали във всички сектори спрямо същия период на 2021 година с изключение на този на домакинствата, където показателят е останал на същото равнище (245 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид). Най-голямо увеличение е отчетено в транспорта и съхранението (+21 на сто), минното дело (+15 на сто) и строителството (+11 на сто). 
Емисиите парникови газове са нараснали в почти всички страни членки на ЕС през първата половина на 2022 година спрямо същия период на 2021-а, което е знак за възстановяване от пандемията от COVID-19. Нидерландия (-9 на сто) и Финландия (-1 на сто) са единствените страни членки, които са отчели спад на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо първото тримесечие на 2021 година.
Сред страните членки с най-голям растеж на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година са България (+38 на сто), Малта (+21 на сто) и Ирландия (+20 на сто).
При сравнение на първото тримесечие на 2020 година със съответното тримесечие на 2019 година се очертава различна картина: почти всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите в началото на пандемията. 

16.08.2022, 16:32 часа
287 1
Коментари

Да бе да!

16.08.2022, 21:05 часа
Това същото, като класацията за приготвянето на кои храни колко вредни емисии се отделят, и българската мусака беше на 4 или 5 място, а гръцката на 15 място, а ма това само защото е българска и за това е 10 пъти по замърсяваща от гръцката.
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha