Нямате работа? Вижте какво предлагат шефовете в Монтанско

Нямате работа? Вижте какво предлагат шефовете в Монтанско Обявиха свободните работни места в област Монтана, научи агенция BulNews.
Вакантните позиции са 141. Те са разнородни и предлагат за всекиму за нещо. Търсят се както кадри с основно, така и със средно и висше образование. 
Ако си търсите работа и се интересувате от дадена позиция, повече информация може да намерите в дирекция „Бюро по труда“ в избрания от вас град.
Ето и пълния списък с работни места в областта:

Административни специалисти 1 Берковица
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Берковица
Персонал, информиращ клиенти 1 Вършец
Други неквалифицирани работници 2 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 5 Монтана
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти 1 Вършец
Занаятчии 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Касиери и продавачи на билети 2 Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1136 лв. 1 Лом
Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Георги Дамяново
Готвачи 1500 лв. 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост 1 Берковица
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Вълчедръм
Касиери и продавачи на билети 1 Лом
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Вълчедръм
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Административни специалисти 1 Лом
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Берковица
Лекари 2 Монтана
Административни приложни специалисти 1 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Берковица
Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Берковица
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Монтана
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Лом
Сервитьори и бармани 1 Монтана
Приложни специалисти в държавната администрация 1000 лв. 1 Лом
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Монтана
Сервитьори и бармани 1 Вършец
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Вълчедръм
Работници в преработващата промишленост 7 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Берковица
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Монтажници 3 Монтана
Машинни механици и монтьори 1 Монтана
Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността 1 Вършец
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1000 лв. 1 Монтана
Друг обслужващ персонал 1 Лом
Монтажници 2100 лв. 23 Монтана
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Брусарци
Парамедицински специалисти 1 Монтана
Занаятчии 1 Монтана
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Вършец
Готвачи 1 Монтана
Занаятчии 2 Монтана
Специалисти по естествени науки 1 Вълчедръм
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Готвачи 1 Монтана
Посредници в търговията и продажбите 5 Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството 4 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 2 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Други неквалифицирани работници 2 Берковица
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители 1 Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1 Берковица
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 3 Лом
Други неквалифицирани работници 6 Монтана
Административни специалисти 2200 лв. 1 Лом
Други неквалифицирани работници 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 900 лв. 1 Монтана
Сервитьори и бармани 1500 лв. 1 Монтана
Продавачи в магазини 5 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 2 Лом
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1200 лв. 1 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 2 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1000 лв. 1 Берковица
Административни специалисти 1500 лв.1 Бойчиновци
Продавачи в магазини 1 Вършец
Продавачи в магазини 800 лв. 1 Монтана
Домакини и икономи 760 лв. 1 Лом
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Берковица
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Финансови специалисти 1 Берковица
Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост 4 Берковица
Продавачи в магазини 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1000 лв. 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 19 Берковица
Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Монтана
Готвачи 1000 лв. 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост 2 Монтана
Готвачи 1 Лом
Продавачи в магазини 2 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1 Лом
Работници в селското, горското и рибното стопанство 3 Монтана
Продавачи в магазини 2 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5Монтана
Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана
Ръководители в бизнес услугите и административните дейности 1 Лом
Други преподаватели 1 Вълчедръм
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Берковица
Работници в добивната промишленост и строителството 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
Продавачи в магазини 2 Монтана
Други неквалифицирани работници 2 Берковица
Монтажници 1 Монтана
Готвачи 1 Берковица
Занаятчии 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Лом
Приложни специалисти по финанси и математика 5 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Монтана
Лекари 2 Монтана
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 4 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 8 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Касиери и продавачи на билети 1 Берковица
Готвачи 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО 1 Лом
Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана
Лекари 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Вършец
Машинни механици и монтьори 1 Лом
Сервитьори и бармани 1 Берковица
Сервитьори и бармани 1 Монтана
 
22.09.2022, 08:33 часа
1120 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha