Областният управител на Видин Огнян Асенов върна 6 решения на местния парламент

Областният управител на Видин Огнян Асенов върна 6 решения на местния парламент 6 решения на общинските съвети в област Видин са върнати за ново разглеждане, като незаконосъобразни, от областния управител Огнян Асенов, при упражняване на административен контрол, за периода от 5 август 2022 г. до момента.
Част от решенията са взети при липса на компетентност на органа на местното самоуправление за вземането им, допуснати са нарушения при разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, както и нарушения на административно-производствените правила за издаването на индивидуални административни актове.
Едно от решенията е отменено от съответния общински съвет, а останалите пет върнати решения са в процедура по преразглеждане. Няма оспорени решения пред Административен съд – Видин за посочения период.
От 5 август 2022 г. до настоящия момент, в администрацията са постъпили 13 (тринадесет) протокола от проведени заседания на общинските съвети. Общо върху 119 (сто и деветнадесет) решения е осъществен контрол за законосъобразност.
27.09.2022, 11:40 часа
672 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha